• info@stichtingabacus.nl

Verslag en plannen van Stichting ABaCus

Verslag en plannen van Stichting ABaCus

Veel ontwikkelingen zijn gaande rond het AMO Programme in Ghana en bij Stichting ABaCus in Nederland. In het jaarverslag 2019 en het jaarplan 2020, beide nu te lezen op deze website, kunt u hierover lezen.

Een paar punten hieruit:

  • Rik Oosterbaan en Bert van den Akker(respectievelijk voorzitter en secretaris van Stichting ABaCus) namen in Ghana deel aan een bijeenkomst waarin met verschillende partijen gesproken werd over de voortgang en de toekomst van het AMO Programma. Heel waardevol voor zowel AMO als ABaCus.
  • In samenwerking met de werkgroep onderwijs worden nieuwe strategieën en werkwijzen ontwikkeld om de scholen in Ghana te begeleiden bij het inzetten van de leermiddelen van het AMO Programme.
  • Intensieve samenwerking tussen Stichting ABaCus en de oecumenische geloofsgemeenschap ‘Het Brandpunt’ in Amersfoort leidde tot het opzetten van het project Ghana Vice Versa. Naast informatie uitwisseling is dit project ook gericht op ondersteuning. Zo kon met financiële hulp bijgedragen worden aan de bouw van afzonderlijke ruimtes voor het spuiten en lakken van leermiddelen.

Dank voor uw steun, in welke vorm dan ook!