• info@stichtingabacus.nl
Contact Info
Rik Oosterbaan
voorzitter

Sinds eind 2016 ben ik voorzitter van Stichting ABaCus. In het dagelijks leven ben ik werkzaam in de wereld van de bouw. In de tachtiger jaren was de werkgelegenheid in de bouw slecht en in die tijd heb ik vanuit SNV (Stichting Nederlandse Vrijwilligers) een drietal jaren in Benin gewerkt. Mijn bezigheid daar was om samen met lokale mensen waterputten te graven. Het verblijf in West-Afrika heb ik als heel positief ervaren; de hartelijkheid en gastvrijheid van de mensen en het kennismaken met andere levenswijzen en gewoontes.

Na ook nog een aantal jaren als ontwikkelingswerker in Bangladesh gewerkt te hebben, werk ik nu in Nederland. West-Afrika heeft in mijn hart altijd een warm plekje gehouden. In de kerkelijke gemeenschap van Het Brandpunt in Amersfoort heb ik Henk en Joa Bosch leren kennen, hun verhalen gehoord, goede gesprekken gevoerd. Met partner en zoon ging ik in 2015 mee met de reis naar Ghana die Henk en Joa organiseerden en begeleidden. Daar maakten we ook nader kennis met het AMO Programme. Mensen in Ghana roepen positieve gevoelens in me op; hun gezelligheid doet me goed. Daar wil ik energie in stoppen. Ik wil als voorzitter van Stichting ABaCus mijn steentje bijdragen.