• info@stichtingabacus.nl
Contact Info
Hieke van der Meulen
bestuurslid

Het onderwijs is al meer dan 30 jaar mijn dagelijkse werkvloer en verveelt nooit.Ik heb dan ook al vele functies en rollen mogen vervullen binnen de muren van mbo-Colleges. Rode draad is bijdragen leveren aan onderwijsontwikkeling voor mbo-studenten en via hen voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Spelend leren, creativiteit voeden en passie behouden, heeft daarbij mijn grote aandacht , voor jong en oud, hier en overal. Het verschil tussen Nederland en Ghana is dat kinderen in Nederland nauwelijks meer spelend leren en dat kinderen in Ghana vrijwel nog niet spelend leren. Wat mij betreft dus een gezamenlijke missie, zij het in niet vergelijkbare context.

Binnen familiekringen en samen met mijn partner heb ik meerdere Afrikaanse landen voor langere tijd mogen bezoeken. Een groot voorrecht en iedere keer weer een hartverwarmend feest om zoveel positieve energie te ontmoeten. Daar wil je gewoon aan bijdragen. Het AMO Programme in Ghana biedt arbeidskansen, brengt onderwijsleermiddelen aan de man én biedt ondersteuning in de wijze waarop deze leermiddelen toe te passen, zodat ieder kind meer tot zijn recht kan komen, ook in Ghana. Sinds 2016 draag ik daar graag mijn steentje aan bij.