• info@stichtingabacus.nl
Contact Info
Bert van den Akker
penningmeester

Tijdens een ontmoetings- en inspiratiereis naar Ghana, onder de bezielende leiding van Henk en Joa Bosch, heb ik zelf de activiteiten van het AMO Programme mogen bekijken. De leermiddelen die ze maken en hoe deze gebruikt worden op de scholen sprak mij zeer aan. Door mijn werk in een internationale omgeving zie ik vaak persoonlijk hoe kleine zaken, zoals verbeterd onderwijsmateriaal, een belangrijke stap kunnen zijn voor de ontwikkeling van kinderen in landen als Ghana. Het enthousiasme waarmee de werknemers en bestuur van zowel het AMO Programme als de Stichting ABaCus bezig zijn om het onderwijs te verbeteren, inspireert mij om daar een steentje aan bij te dragen.