• info@stichtingabacus.nl
Onze missie:

Onze missie:

Stichting ABaCus zet zich met name wil in voor het onderwijs in Ghana door het ondersteunen van het AMO programme. Het streven daarbij is: het zelfstandig worden van AMO waarna een ander project kan worden ondersteund.

Stichting ABaCus stelt zich ten doel:
•    het bevorderen en faciliteren van kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Afrika
•    het onder de aandacht brengen van onderwijs in Afrika

  • Door het ondersteunen van het AMO Programme (https://www.amoprogramme.org/).
  • Bijdragen aan de organisatie van bijeenkomsten over onderwijs in Ghana.
  • Ondersteunen en organiseren van acties en activiteiten in Nederland, gericht op voorlichting en verbetering van het onderwijs in Ghana.
  • Het aangaan van samenwerkingsverbanden met hen die zich lokaal inzetten voor het onderwijs in Afrika.

Het basisonderwijs staat voor het aanbieden van opvoeding en educatie van kinderen tot ongeveer 12 jaar. De kwaliteit van het basisonderwijs loopt over het algemeen in ontwikkelingslanden achter. Slechts weinigen genieten onderwijs op kwalitatief betere en tegelijk, veelal, particuliere scholen. Daarmee mist het merendeel van de kinderen kansen en mogelijkheden om zich te ontwikkelen, keuzes te maken en een beter perspectief te creëren voor het leven. Om kinderen meer kansen en mogelijkheden te bieden is verbetering van de kwaliteit van het onderwijs dan ook noodzakelijk.

Het kernpunt voor Stichting ABaCus, evenals voor het AMO Programme, is om een voortdurende verbinding te maken tussen kwalitatief onderwijs en het stimulerende leereffect van leermiddelen op individuele kinderen.

Bestuur

Deze mensen vormen het hart van Stichting ABaCus

Partners

We willen en kunnen het niet alleen