• info@stichtingabacus.nl
Onze missie:

Onze missie:

Het bevorderen en faciliteren van kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Afrika & het onder de aandacht brengen van onderwijs in Afrika

De stichting ABaCus stelt zich ten doel:
•    het bevorderen en faciliteren van kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Afrika;
•    het onder de aandacht brengen van onderwijs in Afrika;

Stimuleren van initiatieven voor de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Afrika;
bijdragen aan en organiseren van bijeenkomsten hierover;
aangaan van samenwerkingsverbanden met hen die zich inzetten voor het onderwijs in Afrika;
ondersteunen en organiseren van acties en activiteiten voor het onderwijs in Afrika;
onder de aandacht brengen van het onderwijs in Afrika via de media;

Het algemene basisonderwijs staat voor het aanbieden van opvoeding en educatie voor met name  het jonge kind. De kwaliteit van het algemene basisonderwijs loopt in ontwikkelingslanden, achter. Slechts weinigen genieten onderwijs op kwalitatief betere en particuliere scholen. Daarmee mist het merendeel van de kinderen kansen en mogelijkheden om te ontwikkelen, keuzes te maken en een beter perspectief te creëren voor het leven. Om  kinderen meer kansen en mogelijkheden te bieden is verbetering van de kwaliteit van het onderwijs dan ook noodzakelijk.
Het kernpunt voor het AMO Programme en de stichting ABaCus is om een voortdurende verbinding te maken tussen kwalitatief onderwijs en het stimulerende leereffect van leermiddelen.

Bestuur

Deze mensen vormen het hart van Stichting ABaCus

Partners

We willen en kunnen het niet alleen