• info@stichtingabacus.nl

Stichting ABaCus Rabobank Foundation

Stichting ABaCus Rabobank Foundation

Hallo allemaal,

Ik ben Christien Kuiper woonachtig te Den Ham. Ik ben al 20 jaar leerkracht in het basisonderwijs, waarvan nu zo’n 15 jaar voor kbs de Vijf-er te Deventer. Het werken met kinderen geeft mij veel voldoening. Dagelijks zie ik hoe belangrijk en plezierig goed onderwijs is en hoe een kind groeit in zijn of haar kunnen. Zo mooi om te zien! Dit gun ik niet alleen de kinderen in Deventer of Nederland, maar alle kinderen .

Vanuit dat gevoel zocht ik een project dat bijdraagt aan het geluk en de ontwikkeling van kinderen in het buitenland. Een project waarmee ik mij langdurig kan verbinden en dat mij past. Via Jordi en Lisanne Voort (zij waren vrijwilliger voor dit project in 2014/2015) hoorde ik van het AMO-programme in Ghana. En na het zien van het filmpje op de site van Stichting ABaCus (die vanuit Nederland voorlichting over dit project geeft en actief is in fondswerving) was ik helemaal verkocht. Spelenderwijs leren en samenwerken door en met duurzame materialen die gemaakt zijn door de lokale bevolking en leraren trainen in het gebruik van de materialen. Zo eenvoudig en compleet! Via mijn dorpsgenoten heb ik contact opgenomen met Joa en Henk Bosch, de oprichters van dit prachtige project. En zo is het balletje gaan rollen.

Mijn bijdrage voor AMO zal dit jaar zijn: het coördineren van een actie op de school waar ik les geef , de van de opbrengst gemaakte leermaterialen overhandigen aan een nieuwe modelschool in de plaats Nkwakaw en het trainen van de leraren.  

Hieronder kunnen jullie lezen hoe de actie voor AMO op kbs De Vijf-er is verlopen.


Elk jaar, in de vastentijd, probeert mijn basisschool, kbs de Vijf-er te Deventer, een goed doel te vinden voor de Content met 50 eurocent actie. Omdat dit een tijd is van bezinning waarin je ook stilstaat bij anderen die het minder hebben, is besloten om de actie in deze periode te houden. Het liefst een doel wat dicht bij de kinderen en de school staat. Vandaar dat men dit jaar het AMO-programma in Ghana heeft gekozen.

\\Sources.localzone\Users$\5171-1370-c.mollink\Downloads\IMG_1322.JPG

De leerlingen van basisschool de Vijf-er in Deventer zijn de afgelopen 2 weken ontzettend druk geweest met allerlei klusjes voor dit goede doel. Ze pakten thuis de vaatwasser in, hielpen harken in de tuin, bakten koekjes die ze vervolgens gingen verkopen. Ook werden er lege flessen in de buurt opgehaald, lieten ze de hond uit voor de buurvrouw, hielpen opa en oma met het opruimen van de zolder en met het doen van de boodschappen. Je hoorde in de school opmerkingen als: ”Meester, ik heb bij mijn tante op mijn nichtje gepast en daar 3 euro voor gekregen.” En “Juf, nog 22 euro en dan heeft onze groep al 100 euro gespaard!”

\\Sources.localzone\Users$\5171-1370-c.mollink\Downloads\IMG_1326.JPG

Het is prachtig om alle initiatieven te zien en te merken hoe enthousiast iedereen aan de slag gaat voor de Ghanese kinderen. Maar ook de betrokkenheid in de omgeving was groot door bv. allerlei klusjes te verstrekken, Afrikaanse souvenirs bv. een bongo en houten beelden mee te geven om op school te laten zien of te begeleiden bij het bakken van koekjes voor het AMO-programme.

In de gang , tegenover de IB-ruimte, werd een Ghanees hoekje gecreëerd. Deze themahoek werd druk door de leerlingen en hun leraren bezocht. Je kon daar o.a. de leermiddelen van het AMO-programme, schooluniformen, traditionele kunstwerken, sieraden, cacaobonen, de slippers van de chief bekijken en nog veel meer. De leermiddelen werden ook uitgeprobeerd. De leerlingen vonden het bijzonder om bv. een memory met Adinkra symbolen te spelen of een puzzel te maken met het land Ghana  erop afgebeeld.

L:\Groep 6\groep 6a\amo2.png

Met het doen van de diverse klusjes hebben de leerlingen het ongelooflijk, mooie bedrag van 1.461,18 euro verdiend voor het AMO-programme in Ghana! 

Dit fantastische bedrag wordt nu op de rekening van het AMO-programme gestort. In Ghana wordt van dit geld vervolgens de leermaterialen geproduceerd. De school in de plaats Nkawkaw (spreek uit als Unkohkoh) is gelukkige en zal deze materialen in de maand juli uit de handen van juf Christien ontvangen. Zij gaat deze zomer als vrijwilliger voor AMO aan de slag om leraren te trainen om met deze mooie leermiddelen te werken.

Uiteraard krijgen jullie na de zomervakantie foto’s te zien van dit alles en horen jullie hoe de leermaterialen door de leraren en leerlingen in Nkawkaw zijn ontvangen.

Maar voor nu HEEL ERG BEDANKT VOOR ALLES WAT JULLIE VOOR DE GHANESE SCHOOLKINDEREN  HEBBEN GEDAAN!!!

L:\Groep 6\groep 6a\amo.png