• info@stichtingabacus.nl

Stichting ABaCus op bezoek in Ghana

Stichting ABaCus op bezoek in Ghana

In de laatste week van november brengen Rik Oosterbaan en Bert van den Akker (op eigen kosten) een bezoek aan de verschillende geledingen van het AMO Programma om ervaringen te delen, te overleggen en plannen voor de toekomst te bespreken.

Namens de oecumenische geloofsgemeenschap ‘Het Brandpunt’ in Amersfoort overhandigen Rik en Bert een cheque van €2250,00 voor de uitbreiding van de werkplaats.

Bert van den Akker doet verslag

ABaCus afvaardiging overhandigt cheque aan AMO werkplaats 

Dinsdag 26 november zijn wij, Rik Oosterbaan en Bert van den Akker, van het ABaCus bestuur op bezoek geweest bij de werkplaats van het AMO Programma  in Ghana. Het is mooi om te zien hoe het personeel zich ontwikkelt en hoe de werkplaats functioneert. Vol trots wordt er verteld over wat ze doen en hoe de ALM’s (AMO Learning Materials) gemaakt worden. 

Door het enthousiasme van de werknemers worden de bezoekers gelijk aangestoken om mee te helpen.

Op dit moment wordt de werkplaats uitgebreid. Er wordt een verfspuitruimte en opslag gemaakt. Vooral de verfspuit ruimte is een flinke verbetering voor het veilig en gezond werken. De opslagruimte zal worden gebruikt om de grondstoffen, met name hout, netjes op te slaan. 

Deze investering is voor een groot gedeelte betaald door een bijdrage van het Brandpunt Ghana Vice Versa project. Vol trots hebben wij het bedrag overhandigd aan het team in Abepotia.

Ook hebben we de eerste fase (fundering) bekeken.

AMO Programme consultatie

In de ontwikkeling van het AMO Programme in Ghana is er een haalbaarheidsstudie gedaan om te kijken of AMO mogelijk in een andere vorm verder zou moeten gaan. Gedacht wordt om niet meer als 100% NGO te opereren, maar meer als een social enterprise. Dit betekent dat mogelijk commerciële activiteiten, zoals productie en verkoop van leermiddelen, geoptimaliseerd worden. De winsten van de commerciële activiteit gaan dan naar de sociale activiteit (NGO). Dit kan als deze worden gebruikt om een “social impact” te verwezenlijken. De sociale activiteit  van AMO is dan dat de ALM’s worden ingezet voor het bevorderen van het actieve leren en het trainen van de onderwijzers in de toepassing hiervan. 

Het plan is voorgelegd en besproken in een zogeheten “Consultation”. Deze is gehouden op vrijdag 29 november. De Nederlandse ambassade had een vergaderzaal beschikbaar gesteld. Een 40 tal deelnemers vanuit diverse organisaties en professies waren hierbij aanwezig. Waaronder de AMO board members, Afvaardiging van diverse onderwijsorganisaties, commerciële bedrijven, andere NGO’s.  Stichting ABaCus was vertegenwoordigd door Rik Oosterbaan en Bert van den Akker. De organisatie en catering is mede verzorgd door ViaVia Ghana. Na de opening door de ambassadeur van Nederland in Ghana, Dhr. Ron Strikker, was het de belangrijkste spreker Richard Yeboah van MDF Afrika. Hij nam de deelnemers mee in de ontwikkeling van een NGO naar een social enterprise. Dit leverde veel discussie en verdere aanvullingen van de groep op. Na de pauze is er in kleine groepjes verder gediscussieerd over wat plenair is gepresenteerd. De bevindingen worden door de dagvoorzitter in een rapport verwerkt en aan het AMO bestuur gestuurd. 

Goed om hier bij te zijn en een bijdrage aan de discussie te geven. Fijn ook dat de vrouw van ambassadeur, Connie Westgeest, ook deelnam. Ze heeft het AMO Programma al eens bezocht. We zijn benieuwd naar de uitkomsten en de verdere ontwikkelingen. 

 Wat foto’s laten een impressie van deze dag zien 

Bert van den Akker presenteert Stichting ABaCus aan de overige deelnemers

Kwaku, de manager van de AMO werkplaats, overhandigt een Ghana puzzel (een van de ALMs)  aan de Nederlandse ambassadeur. Ook de overige deelnemers ontvangen een puzzel van Ghana.