• info@stichtingabacus.nl
AMO Programme

AMO Programme

Ontwikkeling van lesmaterialen in Ghana

Het AMO Programme richt zich op de volgende functies:

 • Productie van educatieve materialen.
  De leermiddelen worden gemaakt van duurzame en lokale materialen met als doel:
  * herkenbaarheid van deze materialen voor de leerlingen;
  * inschakeling van lokale middenstand /industrieën.
  Bij de leermiddelen is een duidelijke handleiding met meerdere toepassingen. In samenwerking met ‘vocational schools’ (vakopleidingen) worden stageplekken ingenomen in de productie. Hiermee vervult AMO een maatschappelijke taak. In 2007 zijn 1096 leermiddelen direct verkocht aan scholen en 1120 leermiddelen via sponsoring.
 • Training aan leerkrachten in het gebruik van AMO producten in de lessen
  In de lerarenopleidingen wordt geen of weinig aandacht besteed aan het werken met leermiddelen. AMO biedt leerkrachten zowel her-, bij- en nascholing d.m.v. een- of meerdaagse workshops. Verder is er een intensieve samenwerking met de Teacher Training Colleges voor introductie bij studenten en zijn er projecten gestart om studenten tijdens hun stages gebruik te laten maken van de materialen. In 2007 zijn 140 leerkrachten op locatie getraind.
 • Marketing en PR.
  Het AMO Programme brengt haar producten zelf op de markt. In West Afrika vraagt het extra inspanning om bekendheid te geven aan deze producten.

Onderzoek naar gebruik van educatieve materialen

Naast de contacten met Teachers Training Colleges is verder onderzoek nodig naar duurzaamheid, en effectiviteit. Samenwerking met universiteiten heeft het AMO Programme voor ogen. De eerste contacten met de universiteit voor Educatie (Cape Coast) zijn daarvoor gelegd.