• info@stichtingabacus.nl

Modelscholen en trainingen

Modelscholen en trainingen

Voor de verdere ontwikkeling van het AMO Programma en haar bijdrage tot onderwijsverbetering in Ghana zijn de AMO-Modelscholen van essentieel belang. Met een totaal van 25 modelscholen zijn nu in elke regio een of meerdere modelscholen werkzaam. Via deze modelscholen is zo een mogelijkheid gecreëerd kennis te maken met de AMO-leermaterialen(ALM’s) en het effect van de inzet hiervan in de schoolpraktijk. 

AMO-Modelscholen kunnen van ALM’s worden voorzien dankzij fondsen, collectes en giften in Nederland (via Stichting ABaCus), daar scholen zelf geen of nauwelijks budget hiervoor hebben. De vraag om modelschool te kunnen worden komt van de schoolgemeenschap zelf.  Zij dient dan een financiële bijdrage op te hoesten als teken van hun inzet en betrokkenheid. Voor deze financiële springen ouders en kerk vaak bij.

Het is in Ghana niet vanzelfsprekend om leermiddelen te gebruiken in het onderwijs. De onderwijspraktijk is hier veelal klassikaal en leren door voorzeggen, nazeggen en veel overschrijven van het bord. De AMO-leermaterialen worden dan ook niet zomaar afgeleverd bij de school, maar gaan vergezeld van een training van een of twee dagen. AMO en ABaCus zien training en uitwisseling als een heel belangrijk aspect van hun missie om het onderwijs in Ghana te verbeteren.

Daarom is het zo fijn als leerkrachten uit Nederland hun kennis en ervaring met hun collega’s in Ghana gedurende een kortere of langere periode willen delen. Dit jaar zijn 3 ervaren leerkrachten gedurende een periode in Ghana geweest. De ervaringen van Christien Mollink zijn eerder op de website geplaatst. Veronique van der Horst en Bea van den Heuvel zullen later nog verslag doen van hun belevenissen op de scholen in Ghana. 

Daarnaast zijn er het afgelopen jaar een aantal trainingen verzorgd door Joa en Henk Bosch en Kwaku Kwakye. Hierbij een weergave van hun trainingen eind november en begin december vorig jaar.

Uit verslag van training aan de Eagle Eye Universal Academy in Obuasi op 29 novermber:

Voorafgaand aan de training vindt een officiële overhandiging van de leermiddelen aan de school plaats. Een feestelijk gebeuren, waarbij naast de kinderen en leerkrachten van de school ook vertegenwoordigers van de ouders en belangrijke personen uit de gemeenschap aanwezig zijn. 

Daarna wordt aan 21 leerkrachten de introductietraining gegeven.

Eerst gaan de teachers zelf aan de slag met de materialen om te ontdekken wat je ermee kunt doen.

Vervolgens in kleine groepen het Alfabet Memory spelen. Wat een ervaring van plezier om op deze manier letters en hoofdletters te oefenen en de competitie om de meeste letters te scoren. Zo wordt de dag verder gevuld met een afwisseling van spel en oefening, uitwisseling van ervaring, theorie over het belang van ‘actief leren’, zelf lessen voorbereiden en geven van een lesje met een van de materialen aan de collega’s. 

De leerkrachten zijn heel enthousiast over het werken met de ALM’s. Gedurende de dag ervaren zij ook dat het echt moeilijk is om de gebruikelijke werkwijze, waarbij de leerkracht centraal staat, los te laten en het kind en zijn leerproces centraal te stellen. Het is fijn dat het hoofd van de kleuterafdeling, Barbara Mensah, er helemaal van overtuigd is dat kinderen leren door te doen.

Zij zal haar team stimuleren en begeleiden om de vaardigheden die vandaag zijn aangereikt te implementeren in het onderwijs. 

Uit het verslag van training aan de Nyarizee Presby School near Tamale op 3 december:

In Nyarizee heeft de Presbyteriaanse kerk het geld dat als startbedrag om een modelschool te kunnen worden, bij elkaar gebracht. De training vond plaats in de kerk; er waren 16 deelnemers: 9 van de school in Nyarizee en 7 leerkrachten van andere scholen die geïnteresseerd zijn in het aanschaffen en inzetten van de ALM’s. Ook hier weer veel enthousiasme tijdens en na de training.

De foto’s vertellen het verhaal van verkennen, samenwerken en theorie. 

Stichting AbaCus wenst de leerkrachten goede ervaringen toe bij het inzetten van de leermiddelen in hun lessen. Het AMO Programma houdt contact met de scholen.