• info@stichtingabacus.nl

Medewerkers AMO ongerust

Medewerkers AMO ongerust

Medewerkers AMO werkplaats ongerust
Met zijn vrouw Joa verblijft Henk Bosch, zolang de voorzorgsmaatregelen in verband met het Coronavirus van kracht zijn, in Nederland. Liefst zou hij echter in Ghana zijn. Het AMO Programme staat namelijk aan het begin van nieuwe ontwikkelingen. Vorig jaar heeft de Ghanese overheid namelijk een nieuw onderwijscurriculum voor het basisonderwijs vastgesteld. In het nieuwe curriculum is meer ruimte voor het werken met educatieve materialen. Deze vernieuwing sluit goed aan bij de kernactiviteit van het AMO Programme: het maken en verspreiden van educatieve leermaterialen. Leerkrachten zien graag dat het nieuwe curriculum in het onderwijs geïmplementeerd wordt, ook al ontbreekt het de scholen dikwijls aan voldoende financiële middelen. Het moment om aan te pakken is aangebroken.

Toen Henk nog in Ghana verbleef, heeft hij samenwerking gezocht met andere organisaties die basisscholen en leerkrachten willen ondersteunen bij de vernieuwing van het onderwijs. Dat verliep niet steeds gemakkelijk. Henk zou daarom liefst in Ghana zijn. Maar Joa en hij komen momenteel het land niet in. Ghana heeft vanwege de Coronacrisis haar grenzen met het buitensland gesloten.

Diezelfde crisis is er ook de oorzaak van dat de implementatie vertraging oploopt. Het AMO Programma was juist bezig haar trainingswerk verder te professionaliseren. In de voorbije jaren hebben vooral Nederlandse vrijwilligers trainingen verzorgd, zodat leerkrachten bekend en vertrouwd raken met spelend leren. AMO stond op het punt, met steun van de Rabobank Foundation, om één of twee Ghanese trainers aan te stellen. Maar nu Henk in Nederland verblijft, is het lastig om sollicitatiegesprekken te voeren.

De basisscholen zijn trouwens vanaf half maart dit jaar gesloten. De leerlingen moeten noodgedwongen thuisblijven. Homescholing en digitaal onderwijs zijn niet mogelijk. Of de leerkrachten in deze periode toch hun inkomen behouden is onduidelijk. De verwachting is dat deze situatie nog lange tijd zal aanhouden. Voor leerlingen betekent dit dat zij leerachterstanden zullen oplopen.

De AMO werkplaats is nog gewoon open. De medewerkers maken zich wel zorgen. Ze zijn er niet gerust op dat ze zelf en hun naaste verwanten gezond zullen blijven. Het team heeft gewoonlijk tweemaal per week overleg. Tegen de achtergrond heeft Kwaku, de productieleider, besloten een extra moment in te lassen, waarop met elkaar gebeden wordt. Dit doet de medewerkers merkbaar goed. Volgens Henk is er geen tekort aan informatie. De president Nana Akufo-Addo spreekt van tijd tot tijd de Ghanese bevolking toe. En ook het ministerie van informatie bericht de bevolking over de ontwikkelingen en maatregelen.

Voorlopig valt het met het aantal besmette en overleden  personen (per 29 april: 1671 besmettingen, 16 overleden personen, 188 herstelde personen). Het virus manifesteert zich vooral in de grote steden Accra, Kumasi en Tema. Toch is besloten de  lockdown wat te versoepelen. Henk sluit niet uit dat dit verband houdt met de verkiezingen die voor eind van dit jaar gepland staan. Het campagne voeren is al begonnen. De regering is er daarom ook veel aan gelegen dat de economie niet al te grote klappen oploopt. Vandaar dat ze een deel van de beperkingen weer heeft opgeheven. Gevreesd moet worden dat als er een grote uitbraak komt er in de dichtbevolkte stedelijke gebieden veel slachtoffers zullen vallen. Wel heeft de regering plannen aangekondigd voor de bouw van liefst 88 nieuwe ziekenhuizen in de diverse districten. De Coronacrisis is hiervoor de directe aanleiding geweest.

Het dragen van mondkapjes is deels verplicht. De medewerkers van de AMO werkplaats zijn dit wel gewend. Bij veel werkzaamheden dragen ze al mondkapjes. Toch zijn de medewerkers niet altijd even consequent. Eenmaal weer buiten dragen ze er dikwijls niet één.

De productie kan voorlopig nog wel doorgaan, al heeft de Coronacrisis wel invloed hierop. Zo is het lastig om aan de benodigde materialen en grondstoffen te komen (bijv. hout, tinner, lak). Dat heeft niet zozeer met de aanvoer ervan te maken, maar vooral met dat de schaarste de prijzen opstuwt. Verder loopt het aantal orders terug. De medewerkers zijn nu vooral bezig met wat kleinere orders. Omdat de scholen dicht zijn kunnen de bestellingen ook niet afgeleverd worden. Er moet dan ook gezorgd worden voor voldoende opslagruimte. Maar dit laatste had al de aandacht. Er is namelijk een toenemende behoefte bij ouders om leermaterialen voor hun kinderen aan te schaffen. Dit kunnen ze bij AMO doen via een online webshop, die binnenkort gelanceerd wordt. Met dat die webshop er komt, is het nodig om altijd voldoende materialen op voorraad te hebben.

Intussen gaat de constructie van een speciale spuitinrichting gewoon door. Als de aannemer beschikbaar is, zal het voltooid worden met afrastering en deuren. Dan kunnen de medewerkers de leermaterialen op een hygiënische manier spuiten en dus ook duurzamer werken.

Hoe lang Henk en Joa nog in Nederland dienen te verblijven is op dit moment onduidelijk.

Namens Impulsgroep Ghana Vice Versa
Gerard van Eck