• info@stichtingabacus.nl

Masterclass Ghana

Masterclass Ghana

Al eerder verteldne wij u dat de oecumenische geloofsgemeenschap ‘Het Brandpunt’ in Amersfoort een project opgezet heeft, waarbij de uitwisseling tussen twee initiatieven in Ghana en de gemeenschap in Amersfoort centraal staat. In dit kader vinden verschillende activiteiten plaats. Informatie hierover kunt u vinden via https://hetbrandpunt.net/ghana-vice-versa/

Graag geven wij u het bericht over de masterclass die op 25 maart in  Het Brandpunt  in Amersfoort door.

Als vriend/belangstellende voor het AMO Programma en Stichting ABaCus bent u hartelijk welkom.

AANKONDIGING MASTERCLASS GHANA OVER VOEDSEL- EN LANDBOUWSITUATIE NOORDGHANA 25 MAART 2020

De oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt in Amersfoort-Noord ondersteunt twee Ghanese ontwikkelingsorganisaties. De gemeenschap wil vanuit haar gelovige inspiratie een heen en weer beweging op gang te brengen tussen Ghana en Nederland. Inmiddels het gemeenschapsproject Ghana Vice Versa het tweede jaar ingegaan. Tijd om verdieping te zoeken.

Om die reden organiseert de werkgroep Het Brandpunt Duurzaam op Weg een speciale masterclass over de voedsel- en landbouwsituatie in Noord-Ghana. Het project heeft immers ook als doel dat wij ons hier een concreter beeld kunnen vormen van het leven en werken in Ghana. Tijdens de masterclass nemen Kees van Veluw en Emile Hagelen ons aan de hand van beelden mee naar Noord-Ghana, het gebied waar ook het door Het Brandpunt gesteunde boerinnenproject van de presbyteriaanse kerk plaatsvindt. Hij zal ons kennis en inzicht aanreiken over de voedsel- en landbouwsituatie aldaar. Er bestaat op het platteland van Noord-Ghana veel honger en armoede. De opbrengsten van de traditionele vormen van landbouw zijn niet toereikend om de groeiende bevolking van voldoende voedsel te voorzien.

Kees en Emile zullen tijdens hun masterclass onder meer aandacht geven aan de volgende vragen: – Hoe is de bodemgesteldheid in Noord-Ghana en welke beperkingen levert dit op voor de landbouw? – Welke producten kunnen het beste verbouwd worden? – Wat is nodig om de landbouw en voedselzekerheid te verbeteren? – Hoe gaat de bevolking hiermee om? – Welke problemen doen zich voor met betrekking tot de landbouw? – In hoeverre beïnvloedt de klimaatsverandering de landbouw? – Welke mogelijkheden zijn er voor biologisch en/of ecologische landbouw? – In hoeverre wordt de landbouwontwikkeling ondersteunt door de Ghanese overheid of door buitenlandse organisaties?

Kees en Emile zijn beiden betrokken bij de stichting Ecologische Landbouwprojecten Ghana. Deze stichting zet zich al 40 jaar in voor de landbouwontwikkeling en Noord Ghana. Deze opbrengsten bewijzen dat biologisch landbouwmethoden werken. Heeft u al zin om weer in de schoolbanken te zitten?

De Masterclass Ghana vindt plaats op woensdag 25 maart a.s. van 20.00 tot 21.30 uur in Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101, Amersfoort . U wordt gevraagd om een vrijwillige bijdrage in de kosten. Van harte welkom! Meer informatie: Gerard van Eck, telefoon 033 – 45 66 229 of 06 – 46 48 5487, e-mail ge.eck@planet.nl