• info@stichtingabacus.nl

Kascontrole over 2022: geen onvolkomenheden gezien

Kascontrole over 2022: geen onvolkomenheden gezien

In maart 2023 is de jaarlijkse kascontrole bij de penningmeester van Stichting ABaCus (Bert van den Akker) uitgevoerd door Ed van Drumpt en Kees Prins. Ze hebben geen onvolkomenheden gezien. Mocht je eventueel meer informatie willen hebben, stuur dan een mailtje naar info@stichtingabacus.nl.