• info@stichtingabacus.nl

Jan Boter en Sini Dekker in Ghana (februari 2022)

Jan Boter en Sini Dekker in Ghana (februari 2022)

In februari 2022 verbleven Jan Boter en Sini Dekker een maand in Ghana. Eerst een week rondtrekken om hun oude bekenden weer te zien en daarna enkele weken als vrijwilliger aan de slag voor het AMO Programme. Voor Jan en Sini is Ghana dus vertrouwd.

Jan en Sini zijn meer dan 20 jaar betrokken geweest bij het onderwijs in Ghana en wel in de omgeving van Kumasi. Jan was in Nederland docent Pedagogiek aan een hbo-instelling, Sini was praktijkdocente aan de PABO en gericht op het Montessori-onderwijs. Samen vertrokken zij naar Ghana om van basisonderwijs t/m universiteit ‘active learning’ trainingen te organiseren in Kumasi en omgeving vanuit het COCMA-educatiefonds (Utrecht) in samenwerking met het Archer College of Early Childhood Education en de Winneba University. Jan en Sini zijn echter begonnen vanuit een eigen stichting: Teachers for Ghana. Zij hebben zo 50 ongeschoolde leerkrachten voor het basisonderwijs opgeleid in het plattelandsgebied rond Ejura en hen van een heus ‘PABO diploma’ voorzien. Vanuit deze hoedanigheid hebben Jan en Sini ook het AMO Programme leren kennen. Jan en Sini zien de AMO-leermiddelen als een prachtig Ghanees alternatief voor de Montessori-leermiddelen die nu veelal duur geïmporteerd worden uit de VS. Jan en Sini zetten zich dan ook graag in voor het AMO Programme op voorwaarde dat er Ghanese trainers getraind worden in ‘active learning’.

Zo gingen Jan en Sini afgelopen februari dus naar Ghana, met de bedoeling om supervisie te verlenen aan onze Ghanese trainers, Kukua en Daniel. Dat liep anders. Zwangerschap en Corona waren o.a. factoren waardoor beide trainers helaas afhaakten, net voordat Jan en Sini in Ghana aankwamen. Gelukkig hebben ze zich erg nuttig kunnen maken, dankzij hun ruime kennis en ervaring binnen Ghanese opleidingen voor kinderopvang en (basis)onderwijs en dankzij hun vele relaties in Ghana.

Gedurende hun aanwezigheid hebben Jan en Sini b.v. Henk en Joa laten kennis maken met contactpersonen van het Archer College (Early Childhood Center), KTI (Kumasi Technical Institute) en met door hen opgeleide leerkrachten. KTI kan mogelijk een partner zijn om mede AMO-materiaal te vervaardigen. Op een Teacher College of Education hebben Jan en Sini een workshop gegeven in ‘active learning’ in de hoop dat dit College en ook het Archer College, gebruik wil maken van het AMO Programme binnen hun curriculum. Zo zou het AMO Programme op een interessant niveau gepromoot kunnen worden voor het aantrekken van Ghanese trainers en toekomstige werknemers. Een van de opgeleide leerkrachten heeft de training op het Teacher College of Education ondersteund en zou mogelijk het trainerschap rondom Kumasi kunnen invullen. De contacten waren positief en met zijn vieren – Henk, Joa, Jan en Sini – hebben ze hierover gebrainstormd.

Jan en Sini gaven daarnaast zelf trainingen in ‘active learning’ op basisscholen, met gebruikmaking van de ALM´s (Active Learning Materials) uit het AMO Programme en werkten meerdere activiteiten uit hoe deze ALM´s te gebruiken en tegelijk te verbinden aan onderdelen uit het GES curriculum. Ook gaven Jan en Sini een ‘active learning’ training aan leerkrachten van meerdere montessorischolen om hen te tonen dat de ALM´s van het AMO Programme een volwaardige en Ghanese vervanging kunnen zijn voor de kostbare inkoop van Montessori-leermiddelen uit de VS. Van een van de docenten kwam de vraag of er YouTube instructiefilmpjes bestaan over Montessori ALM aanbiedingen en werkwijzen (ook een idee voor promotie van AMO Programme?). Tot slot gaven Joa, Jan en Sini een training aan de medewerkers van het AMO Programme zelf, aan de medewerkers van de AMO Business, om hen te laten ervaren waarom het van belang is dat zij al deze leermiddelen maken.

Jan en Sini kijken terug op een intensieve , maar geslaagd weerzien van Ghana. Thuis gekomen heeft Sini manuals voor het AMO Montessorimateriaal geschreven zodat Henk en Joa (en toekomstige trainers) die kunnen gebruiken.

Wij danken Jan en Sini enorm voor hun inzet in Ghana en hopen dat zij voorlopig ook verbonden blijven aan Stichting ABaCus/werkgroep onderwijsondersteuning.