• info@stichtingabacus.nl

Plannen en ambities
De concrete plannen zijn uitgewerkt in het Jaarplan.

De ambities
Stichting ABaCus wil een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van onderwijs in Afrika op basis van ‘local, local and local’: local materials, local governance, local people.


Dat doet ze door:
a. het bevorderen en faciliteren van kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Afrika.
b. het onder de aandacht brengen van onderwijsmaterialen in Afrika.
Door verder te kijken dan Ghana kunnen ook andere landen profiteren van het concept van AMO: de ontworpen leermiddelen, de daarbij behorende handleidingen met toepassingen en de opzet voor de trainingen van leerkrachten.
Belangrijk is dat er altijd een lokale betrouwbare counterpart de initiatieven neemt, welke door ABaCus ondersteunt kunnen worden.

Toekomst van het AMO Programme

  1. Het AMO Programme legt contacten met lokale en internationale NGO’s, voor samenwerking en sponsoring.
  2. De contacten met de Ghana Education Service wordt tot duurzame samenwerking uitgediept (verdere schoolbegeleiding) en verbreed naar andere regio’s.
  3. Het onderzoek naar het gebruik van de leermiddelen zal zijn beslag moeten krijgen. Het onderzoek richt zich op: bruikbaarheid, doelmatigheid en effectiviteit. Hierbij is samenwerking met universiteiten en hogescholen in Ghana (Techniek, Pedagogiek) van enorm belang.
  4. De huidige werkplaats voldoet niet meer. De werkplaats is te klein voor verdere uitbreiding en verder kan de fundering de zware machines niet aan. Wanneer de middelen beschikbaar zijn, wordt een nieuwe werkplaats gebouwd. Men heeft al een nieuwe en grotere locatie geregeld.