• info@stichtingabacus.nl

De geschiedenis van Stichting ABaCus

Ontstaan en activiteiten van het AMO Programme in Ghana

 • In 1995 is een aantal betrokken mensen gaan nadenken over de behoeften van kinderen in het onderwijs in Ghana.
 • Een uitgebreid regionaal onderzoek is gedaan en dit bevestigde het vermoeden van het gebrek aan onderwijsleermiddelen in het onderwijs.
 • Een werkgroep van vrijwilligers (lokale leerkrachten en expats) ging aan de slag met wat het onderzoek had geïdentificeerd.
 • In 1997 start het AMO Programme in een eigen werkplaats in Abetifi (Ghana) met twee productiemedewerkers. AMO is een afkorting van Agodi Ma Osuahu, wat “spelen geeft ervaring” betekent.
 • Het AMO Programme is in 1998 geregistreerd als Foundation in Ghana. Daarmee is het qua aansturing en uitvoering een onafhankelijke NGO.
 • In 1999 vertrekken de betrokken expats uit Ghana en het AMO Programme draait zelfstandig door met het lokale bestuur.
 • In 2006 wordt er met het oog op nauwe samenwerking een Memorandum of Understanding gesloten met het Ramseyer Training Centre.

Ontstaan en activiteiten van de Stichting ABaCus in Nederland

 • In 2002 wordt in Nederland het steuncomité AMO Programme opgericht. Het comité had de volgende taken:
  • zoeken naar sponsors – door informatie te geven en acties op scholen te ondersteunen, organisaties aan te schrijven en op beurzen te staan
  • ondersteunen in de PR en Marketing – bijvoorbeeld foldermateriaal ontworpen door twee Nederlandse vrijwilligers die drie maanden in Ghana zijn
  • adviseren op onderwijskundig en management terrein – bijvoorbeeld het ontwikkelen van trainingen en het schrijven van handleidingen bij de onderwijsleermiddelen
 • In 2006 is het ondersteuningscomité van AMO overgegaan in de Stichting ABaCus. Daar waren twee redenen voor. In de eerste plaats voor de fondswerving: een stichting kan meer financiële ondersteuning krijgen dan een comité. Ten tweede om uit te kunnen breiden naar Afrika. AMO is verbonden aan Ghana, terwijl de stichting de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Afrika voor ogen heeft.

AMO Programme en Stichting ABaCus sinds 2010

 • In 2010 heeft AMO land gekregen van de plaatselijke kerk
 • In 2012 organiseerde ’Kerk in Actie’ een inspiratiereis naar Ghana.
 • Aan de inspiratiereis deed ook de fondsenwerver van ‘Kerk in Actie mee. Zij zag de werkomstandigheden in de werkplaats van AMO in Abetifi en werd zeer gemotiveerd om aan de slag te gaan om fondsen te werven.
 • Eind 2013 werd duidelijk dat er via verschillende fondsen een bedrag voor de bouw van een nieuwe werkplaats bijeen was gevonden.
 • In 2014 werd gestart met de bouw van de nieuwe werkplaats in Nkawkaw. Een lokale bouwer gaat de nieuwe werkplaats bouwen. Stichting Bouwen begeleidt en controleert de bouw.
 • Ondertussen organiseert Stichting ABaCus in Nederland machines voor de nieuwe werkplaats.
 • In februari van 2016 worden de machines naar Ghana gestuurd per boot. De opening van de werkplaats vindt plaats op 28 juli.
 • Momenteel heeft de AMO Programme werkplaats de volgende staf: een productie manager, administrateur en vier productiemedewerkers. Daarnaast worden er regelmatig tijdelijke arbeidskrachten en stagiaires ingezet.
 • Naast aandacht voor de productie van leermiddelen in de werkplaats is de introductie van de leermiddelen in de onderwijspraktijk en daarmee het verbeteren van de onderwijskwaliteit de belangrijkste doelstelling van AMO. Daartoe zijn in de verschillende regio’s van Ghana in de loop der jaren modelscholen voorzien van de AMO leermiddelen. Hieraan gekoppeld vonden workshops en trainingen plaats aan de leerkrachten. Leerkrachten uit Nederland (vrijwilligers) hebben daaraan een belangrijke bijdrage geleverd.
 • In 2020 gaat het trainingsprogramma van start en zijn er twee trainers aangenomen om de continuïteit van de trainingen van leerkrachten te waarborgen.