• info@stichtingabacus.nl

De geschiedenis van Stichting ABaCus

Ontstaan en activiteiten van het AMO Programme in Ghana

 • In 1995 is een aantal betrokken mensen gaan nadenken over de behoeften van kinderen in het onderwijs in Ghana.
 • Een uitgebreid regionaal onderzoek is gedaan en dit bevestigde het vermoeden van het gebrek aan onderwijsleermiddelen als een significante tekortkoming in het onderwijs.
 • Een werkgroep van vrijwilligers (lokale leerkrachten en expats) ging aan de slag met wat het onderzoek had geïdentificeerd.
 • In 1997 start het AMO Programme in een eigen werkplaats in Abetifi (Ghana) met 2 productiemedewerkers.
 • Het AMO Programme is in 1998 geregistreerd als Foundation in Ghana. Daarmee is het qua aansturing en uitvoering een onafhankelijke N.G.O.
 • In 1999 vertrekken de betrokken expats uit Ghana en het AMO Programme draait zelfstandig door met het lokale bestuur.
 • In 2006 wordt er met het oog op nauwe samenwerking een Memorandum of Understanding gesloten met het Ramseyer Training Centre
 • Momenteel heeft het AMO Programme de volgende staf: 1 coördinator en 4 productiemedewerkers. Daarnaast worden er regelmatig tijdelijke arbeidskrachten en stagiaires ingezet.

Ontstaan en activiteiten van de Stichting ABaCus in Nederland

 • In 2002 wordt in Nederland het steuncomité AMO Programme opgericht.
  Het comité had de volgende taken:
 • zoeken naar sponsors.
  Dit doet zij door informatie te geven en acties op scholen te ondersteunen, organisaties aan te schrijven en op beurzen te staan
 • ondersteunen in de PR en Marketing. Via het steuncomité zijn 2 Nederlandse vrijwilligers voor 3 maanden in Ghana geweest. Zij hebben prachtig foldermateriaal ontworpen en eerste aanzetten tot marketing gegeven.
 • adviseren op onderwijskundig en management terrein. Via het steuncomité hebben 3 studenten opleidingskunde van de HAN 5 maanden stage gelopen. Zij hebben trainingen ontwikkeld en de handleidingen bij de leermiddelen geschreven.
 • In 2006 is het ondersteuningscomité van AMO overgegaan in de stichting ABaCus.

1.    In de eerste plaats voor de fondswerving. Een stichting kan meer financiële ondersteuning krijgen dan een comité. 2.    In de tweede plaats om uit te kunnen breiden naar Afrika. AMO is verbonden aan Ghana, terwijl de stichting de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Afrika voor ogen heeft.