• info@stichtingabacus.nl

Een officiële handeling

Een officiële handeling

Al eerder vermeldden wij de samenwerking tussen de Oecumenische Geloofsgemeenschap ‘Het Brandpunt’ in Amersfoort en Stichting ABaCus.

Op 13 februari 2020 werd de samenwerking officieel bekrachtigd door het tekenen van de intentieverklaring. Tijdens de vergadering van de Oecumenische Wijkraad tekenen Johan van der Vorm, voorzitter van de Wijkraad en Rik Oosterbaan, voorzitter van Stichting ABaCus de samenwerkingsovereenkomst tussen Ghana Vice Versa en ABaCus voor het AMO Educational Programme.

Wat houdt die samenwerking in?

Hieronder enkele alinea’s uit de verklaring:

De looptijd van de samenwerking is een periode van ten minste drie jaar. De samenwerking gaat in op 1 oktober 2018.

Wederzijdse ambities

Het Brandpunt beoogt door middel van de samenwerking

1. Aanwijsbaar bij te dragen aan het door de stichting ABaCus gesteunde AMO-programme, een meerjarig project dat de kwaliteit van het onderwijs in Ghana beoogt te verbeteren door het maken  en verspreiden van educatieve materialen, én

2. Te leren van de relaties die met het AMO-programma en de erbij betrokken personen worden aangegaan.

ABaCus beoogt door middel van de samenwerking

1. Financiële, personele en zo mogelijk andere middelen te verwerven waardoor ze het AMO-programme structureel ondersteuning kan bieden, én

2. Leden van Het Brandpunt duurzaam te interesseren voor haar activiteiten gericht op de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in Ghana

Verplichtingen Het Brandpunt

Het Brandpunt zal door middel van een jaarlijkse financiële bijdrage aan ABaCus het AMO-programma ondersteunen. De hoogte van de financiële bijdrage valt niet te garanderen en is afhankelijk van het bedrag dat Het Brandpunt per jaar feitelijk weet in te zamelen. Het Brandpunt  maakt aan het begin van het jaar aan ABaCus de hoogte van de financiële bijdrage bekend waarvoor ze zich zal inspannen.

Het Brandpunt zal onder haar leden duurzame interesse voor het AMO-programme en de ondersteuning door ABaCus wekken.

Verplichtingen ABaCus

ABaCus zal met het oog op publicitaire doeleinden Het Brandpunt jaarlijks laten weten waarvoor de financiële bijdrage bestemd is.

ABaCus zal Het Brandpunt informeren over de voortgang van het AMO-programme in het algemeen en de wijze waarop de financiële bijdrage is aangewend in het bijzonder.

ABaCus zal Het Brandpunt mogelijkheden aanreiken om aansprekende relaties aan te gaan met het AMO-programme en personen en organisaties die erbij betrokken zijn.