• info@stichtingabacus.nl

Direct ondersteunen én alle beetjes helpen ?

Wij zijn blij met iedereen die financieel wil bijdragen aan onze missie. U/jij kunt dit geheel naar eigen keuze doen, eenmalig of periodiek, als privépersoon of als organisatie, rechtstreeks overmaken of ons eerst hiervan op de hoogte stellen. 
Donateurs worden jaarlijks uitgenodigd op onze donateursdag.

Stichting ABaCus is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn daarom aftrekbaar van de belasting. Ons bankrekening nummer is : IBAN NL59 TRIO 0390 9322 56.