• info@stichtingabacus.nl

Ontwikkeling van leermiddelen in Ghana

Het AMO Programme richt zich op de volgende functies:

De leermiddelen worden gemaakt van duurzame en lokale materialen met als doel:

  • herkenbaarheid van deze materialen voor de leerlingen
  • inschakeling van lokale middenstand /industrieën

Bij de leermiddelen is een duidelijke handleiding met meerdere toepassingen. In samenwerking met ‘vocational schools’ (vakopleidingen) worden stageplekken ingenomen in de productie. Hiermee wil AMO een extra maatschappelijke taak vervullen.

  • Training aan leerkrachten in het gebruik van AMO producten in de lessen

In de lerarenopleidingen wordt geen of weinig aandacht besteed aan het werken met leermiddelen. AMO biedt leerkrachten zowel her-, bij- en nascholing door middel van een- of meerdaagse workshops. Verder is er een intensieve samenwerking met de Teacher Training Colleges voor introductie bij studenten en zijn er projecten gestart om studenten tijdens hun stages gebruik te laten maken van de materialen.

  • Marketing en PR.

Het AMO Programme brengt haar producten zelf op de markt. In Ghana vraagt het extra inspanning om bekendheid te geven aan deze producten.

Onderzoek naar gebruik van educatieve materialen

Naast de contacten met Teachers Training Colleges is verder onderzoek naar duurzaamheid, en effectiviteit van leermiddelen in de onderwijspraktijk nodig. Het AMO Programme heeft samenwerking met universiteiten voor ogen om onderzoek hiernaar te realiseren.