• info@stichtingabacus.nl

Bijdrage van de Rabobank Foundation voor training van leerkrachten in Ghana

Bijdrage van de Rabobank Foundation voor training van leerkrachten in Ghana

In de afgelopen jaren zijn  door sponsorgeld  19 modelscholen in Ghana voorzien van AMO leermiddelen.  Al experimenterend en spelend kunnen leerlingen zelf ontdekkingen doen, waardoor het onderwijs leuker en effectiever is. Bij het opstarten van een modelschool krijgen de leerkrachten van de school een training hoe de materialen in het onderwijs ingezet kunnen worden in het onderwijs. 

De leerkrachten zijn enthousiast en de leerlingen niet minder, maar toch komt in gesprekken met leerkrachten, uit observaties en onderzoek naar voren dat deze starttraining niet voldoende is. Leerkrachten zijn zo vertrouwd met de klassikale onderwijsvorm, waarbij het schoolbord, voorzeggen en nazeggen de voornaamste onderwijsmiddelen zijn, dat  het loslaten hiervan en instructie door de leerkracht  vervangen door zelf ontdekken van de leerlingen geen vanzelfsprekende overstap is. 

Leerkrachten geven aan dat zij hierin meer begeleiding zouden willen. Het AMO Programma heeft nog niet de financiën en menskracht om deze vraag te beantwoorden.

Die vraag en uitdaging gaan Stichting ABaCus en het AMO Programma nu aan!

Het plan is ontstaan om leerkrachten vanuit Nederland op een vrijwillige basis te mobiliseren om een aantal maanden verbonden te worden aan een modelschool. Het samen optrekken met de leerkrachten in hun dagelijkse praktijk en het aanbieden van mogelijkheden van het gebruik van de leermiddelen in de klas geeft een stevige onderbouwing van de methodieken.

Joa en Henk Bosch, de mede-oprichters van het AMP Programma vertrekken in mei weer voor een aantal jaren naar Ghana en zij gaan de training en begeleiding van deze Nederlandse vrijwilligers op zich nemen. Hiervoor is een driejarenplan opgesteld, waarin alle 19 modelscholen een uitgebreide vervolgtraining krijgen.  

De Rabobank Foundation heeft zich bereid verklaard om alles wat rond de organisatie en begeleiding van deze training aan de orde is te bekostigen: denk bijv. aan reizen naar de scholen, begeleiding en training van de vrijwilligers, bijeenkomsten met ouders en leerkrachten. 

Stichting ABaCus en het AMO Programme zijn geweldig blij met deze bijdrage – nu kan de uitdaging beginnen. 

De eerste stap: onderwijzers en PABO studenten informeren over deze geweldige mogelijkheid om hun onderwijs horizon te vergroten, de geweldige ervaring hun beroep voor een periode in een heel nadere context uit te oefenen. 

De vacature is elders op de website terug te vinden.