• info@stichtingabacus.nl

Beste donateurs van Stichting ABaCus

Beste donateurs van Stichting ABaCus

In de eerste maand van het nieuwe jaar willen we u/jou  een goed en voorspoedig  2020 toewensen, maar u vooral ook heel hartelijk bedanken voor de steun die u Stichting ABaCus en het AMO Programma in Ghana  geeft.   

Met uw financiële bijdragen en die van anderen kan uitwerking gegeven worden aan de plannen om het onderwijs in Ghana te verbeteren. Zo wordt o.a. de website van het AMO Programma vernieuwd en kunnen leerkrachten straks de handleiding van de leermiddelen op hum mobiel bekijken en is deze zo direct beschikbaar. Ook is er financiële ruimte om een Ghanese leerkracht/trainer aan te trekken die het werken met de leermiddelen en inzet van nieuwe werkvormen kan begeleiden en stimuleren.

In Amersfoort vinden vanuit de oecumenische gemeenschap ‘Het Brandpunt’ veel activiteiten plaats rond het project ‘Ghana Vice Versa’. Dankzij hun bijdrage kan bij de werkplaats  een  afzonderlijke ruimte aangebouwd worden voor de opslag van hout voor de leermiddelen en een gedeeltelijk open ruimte waar het spuiten (lakken) van de leermiddelen plaats kan vinden.

Mede dankzij de aanwezigheid van Henk en Joa Bosch in Ghana kunnen initiatieven met betrekking tot het AMO Programma een extra impuls krijgen. Eind november vond een overleg plaats met verschillende geledingen ten aanzien van de voortgang van het AMO Programma. Bestuursleden Rik Oosterbaan en Bert van den Akker vertegenwoordigden hierbij het Bestuur van ABaCus.

Op onze website (www.stichtingabacus.nl) kunt u de ontwikkelingen en nieuws  lezen. Als u gebruik maakt van facebook kunt u hierop ook berichten die  door  Stichting ABaCus en het AMO Programme geplaatst worden, volgen.  Een kijkje op de vernieuwde website van het AMO Programma www.amoprogramme.org bevelen wij u van harte aan.

Onze dank laten wij graag vergezeld gaan van een mapje kaarten. Ghanese kinderen gefotografeerd door Ilja Zinger, dochter van ons bestuurslid Jeannette Zinger. Voor haar afstudeerproject van de Fotovakschool maakte zij deze foto’s in Ghana.  De opbrengst van de verkoop van deze kaarten is volledig voor het AMO Programma.

Nogmaals onze hartelijke dank,
met vriendelijke groet,

Bert van den Akker

Secretaris Stichting ABaCus