• info@stichtingabacus.nl

De Stichting ABacus zet zich in voor de ontwikkeling en productie van leermaterialen en de introductie in het onderwijs in alle locale contexten van Afrika. Stichting ABaCus is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn daarom aftrekbaar van de belasting.

Algemene gegevens Stichting ABaCus

Naam: Stichting ABaCus
De stichting ABaCus stelt zich ten doel: het bevorderen en faciliteren van kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Afrika;
het onder de aandacht brengen van onderwijs in Afrika;

Contactgegevens

Adres:
Veenslagen 40
3825 RV
Amersfoort
Nederland

www.stichtingabacus.nl
Gegevens: IBAN NL59 TRIO 0390 9322 56

Het bestuur vervult haar taak vrijwillig, op basis van een onkostenvergoeding. De bestuurssamenstelling is hier te vinden.

Stichting ABaCus beschrijft in het jaarverslag de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording van het afgelopen jaar. De jaarverslagen zijn hier te vinden.

Het RSIN/fiscaalnummer van Stichting ABaCus: 816983744.
Stichting ABaCus staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr: 32117964.