• info@stichtingabacus.nl

De Stichting ABacus zet zich in voor de ontwikkeling en productie van leermaterialen en de introductie in het onderwijs in alle lokale contexten van Afrika. Stichting ABaCus is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn daarom aftrekbaar van de belasting.

Algemene gegevens Stichting ABaCus

Naam: Stichting ABaCus

De Stichting ABaCus stelt zich ten doel:

  • het bevorderen en faciliteren van kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Afrika;
  • het onder de aandacht brengen van onderwijs in Afrika

Contactgegevens

www.stichtingabacus.nl | email: info@stichtingabacus.nl

Triodos bank: IBAN NL59 TRIO 0390 9322 56

Het bestuur vervult haar taak vrijwillig, op basis van een onkostenvergoeding. De bestuurssamenstelling is hier te vinden.

Stichting ABaCus beschrijft in het jaarverslag de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording van het afgelopen jaar. De jaarverslagen zijn hier te vinden.

In een jaarplan formuleert Stichting ABaCus de doelen die zij dat jaar wil bereiken. Het jaarplan is hier te vinden.

Het RSIN/fiscaal nummer van Stichting ABaCus: 816983744. Stichting ABaCus staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr: 32117964.