• info@stichtingabacus.nl

AMO Programme zet zich in voor GES en Lifely Minds

AMO Programme zet zich in voor GES en Lifely Minds

AMO Programme maakt sinds 2019 een snelle groei door, zeker als je bedenkt dat tussen 2019 en 2022 ook de ‘coronajaren’ zitten. Daarmee groeit ook haar bekendheid en neemt de vraag naar productie toe.

AMO-Business verzorgt momenteel jaarlijks een flinke levering leermiddelen voor het educatieprogramma van ‘Lifely Minds’. Lifely Minds is van origine een Engelse NGO, die in Noord Ghana een ‘jonge kind’ -educatie programma verzorgt (voorschools programma; early childhood) . Dit is een ‘low budget’ programma, waarbij moeders ingezet worden om de kinderen uit hun eigen dorp te onderwijzen.

Ghana Education Service (GES) heeft hen de uitvoering van dit programma gegund en heeft AMO Business de levering van de benodigde leermiddelen daarvoor gegund. Best een hele klus en ook niet geheel AMO  ‘eigen’. De leermiddelen worden grotendeels vervaardigd van papier en karton, veel minder duurzaam dan wat AMO normaliter biedt. Het voorschoolse programma is echter zo laagdrempelig, dat het een geweldige stap vooruit is in de ontwikkeling van moeders en hun kinderen in Noord Ghana. AMO Business heeft zo voor drie jaar flink extra inkomen en, belangrijker, ze raakt goed in beeld bij GES en in het Noorden van Ghana. Dus is men aan de slag gegaan. Inmiddels ziet Lifely Minds ook de meerwaarde van het AMO Programme en worden reeds AMO leermiddelen in het programma gebruikt. Zie de vele foto’s op hun website (https://www.livelyminds.org/play-schemes).

Het voorschoolse programma bestaat uit zes spelvormen, die elk op een speelkleed uitgezet worden en begeleid door een moeder die maximaal zes kinderen tegelijk onder haar hoede heeft. In Ghana vindt dit plaats binnen de zogenaamde Kindergarten, oftewel, kinderdagverblijf . De zesspelvormen (play stations) beslaan de basale ontwikkelingsitems, nodig voor verdere evenwichtige ontwikkeling van het jonge kind: senze&sices (zintuigontwikkeling), matching (basispatronen herkennen voor b.v. schrijven), numbers&counting (voorschools rekenen),building (ruimtelijk inzicht), storytelling (taalontwikkeling) en buitenspel (motorische ontwikkeling en sociale vaardigheden).