• info@stichtingabacus.nl

AMO Programme in ontwikkeling, feiten en foto’s

AMO Programme in ontwikkeling, feiten en foto’s

Zoals in de zomer van 2021 vermeld in een nieuwsbericht, bestaat AMO Programme nu uit 2 onderdelen: AMO Programme Business en AMO Programme NGO, resp. afgekort als AMO Business en AMO NGO. AMO Business behelst de werkplaats, de leermiddelen die zij hier maakt als mede de ondersteunende handleidingen en straks ook het aanbod en uitvoering van de trainingen Active Learning.

Voor dit laatste wordt er nu een heuse trainingsruimte aangebouwd, waardoor het gebouw van AMO Programme in één keer 2 keer zo groot lijkt. Wat is men hier trots op en een speciale blijk van dank gaat dan ook uit naar de donoren, achtereenvolgens: Hofstee Stichting, het CCHO (fonds voor opleiding en ondernemerschap) en de Stichting Savornin Lohman. Zonder hen was dit niet mogelijk gebleken.

AMO Business is zelf ook verantwoordelijk voor een goede bedrijfsvoering, minimaal zelf bedruipend. AMO NGO bekwaamt zich in Active Learning , de koersontwikkeling hiervan, alsmede de doorontwikkeling van handleidingen en trainers en volgt daarvoor de ontwikkelingen in het Ghanese onderwijs op de voet.

Momenteel zijn zowel de bijdragen van het Rabo- Foundation fonds als die van de oecumenische geloofsgemeenschap het Brandpunt uit Amersfoort afgerond. Beide organisaties zijn wij heel dankbaar voor hun grote financiële bijdragen.

  • Het Rabo-Foundation fonds stelde het AMO Programme in de gelegenheid om zowel Nederlandse vrijwillige leerkrachten als Ghanese leerkrachten het gebruik van de AMO leermiddelen te demonstreren en, veel belangrijker, kindgericht leren hiermee te stimuleren. Gelukkig help de Stichting Savornin Lohman AMO hier verder mee.
  • De oecumenische geloofsgemeenschap heeft bijgedragen aan verduurzaming van de werkplaats, aan het versterken van de ICT wifi voor de trainingsruimte en draagt bij aan duurzame energievoorziening door de aanschaf van zonnepanelen mogelijk te maken.

Zodra de afronding van deze twee bijdragen formeel rond is zullen wij hier uitgebreider over berichten.

AMO Business en de AMOwerknemers willen graag doorgroeien. Inmiddels werken zij dan ook met meerdere Ghanese bedrijven en NGO’s samen. Lees meer hierover op de vernieuwde AMO- website: https://www.amoprogramme.org/partners/. De samenwerking levert productie op in een win-win van gezamenlijk leermiddelen aanbod (b.v. ICT en Active Learning Middelen tezamen), in een win-win door leermiddelen te maken voor een andere educatieleverancier (AMO en Lifely Minds) en in een win-win door ook Montessori- leermiddelen aan te bieden (AMO en Ghanese Montessori scholen). Dit alles vraagt aanwas van nieuwe werknemers, wat nog niet zo makkelijk bleek. Er valt dan ook een groot compliment te geven aan de grote inzet van de huidige werknemers. Samenwerking met een opleidingsinstituut voor technische beroepen , WEE North, blijkt een gouden greep en wederom dus een win win. Om dit te versterken , springt weer een ander fonds voor AMO in de bres, het Klaas Dijkstra Fonds uit Groningen. Zie hiervoor het nieuwsitem over de opleiding van timmervrouwen.

Dit alles is momenteel mogelijk omdat Ghana vanaf 2019 een onderwijsbeleid kent waarbinnen Active Learning heel goed past, haar realisatie via de leermiddelen nog vrij uniek is in Ghana en het AMO Programme momenteel een goede samenstelling in haar Raad van Bestuur kent die goede banden onderhoudt met GES, het Ghana Education Service. GES stuurt de vertaalslag van het onderwijsbeleid aan in curricula voor verschillende leeftijdsgroepen, waaronder het jonge kind en basisschoolkind.