• info@stichtingabacus.nl

Spelenderwijs
ontwikkelen is
voor iedereen
Stichting ABaCus
Bouwen aan
onderwijs in
ontwikkeling
Help je mee?

Stichting ABacus zet zich in voor de ontwikkeling en productie van leermaterialen en de introductie in het onderwijs in alle locale contexten van Afrika.

Stichting ABaCus, Development in Education

Kernpunt voor de stichting ABaCus is om een voortdurende verbinding te maken tussen kwalitatief onderwijs en het stimulerende leereffect van leermiddelen: Leermiddelen dagen leerlingen uit en zorgen voor een intrinsieke leermotivatie. Leermiddelen dagen leerkrachten uit en zorgen voor hun verbeterde lessituatie.

Iedereen weet dat de kwaliteit van het algemene basisonderwijs in ontwikkelingslanden achterloopt. Slechts weinigen genieten onderwijs op kwalitatief betere en particuliere scholen. Het merendeel van de kinderen mist daardoor kansen en mogelijkheden om te ontwikkelen, keuzes te maken en een beter perspectief te creëren voor het leven. Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs is dan ook noodzakelijk om kinderen meer van die kansen en mogelijkheden te bieden. De Stichting ABacus zet zich in voor de ontwikkeling en productie van leermaterialen en de introductie in het onderwijs in alle locale contexten van Afrika, vooralsnog met name voor AMO-Programme in Ghana.

Stichting ABaCus is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn daarom aftrekbaar van de belasting.

Projecten

We werken aan verschillende onderwijsprojecten

Stichting ABaCus

Wie we zijn en wat we doen

Doe je mee?

Ontdek hoe je kunt helpen!
Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Updates van het werk van Stichting ABaCus

Sponsorkliks: Help Stichting ABaCus met je aankoop

Vacature vrijwilligers