• info@stichtingabacus.nl

Spelenderwijs
ontwikkelen is
voor iedereen
Stichting ABaCus
Bouwen aan
onderwijs in
ontwikkeling
Help je mee?

Stichting ABaCus zet zich in voor de ontwikkeling en productie van leermaterialen en de introductie in het onderwijs in alle lokale contexten van Afrika.

Nieuw Logo-01

Sponsorkliks: Help Stichting ABaCus met je aankoop

Vacature vrijwilligers

Stichting ABaCus, Development in Education

Het kernpunt voor de Stichting ABaCus is een voortdurende verbinding te maken tussen kwalitatief onderwijs en het stimulerende leereffect van leermiddelen. Leerlingen worden hierdoor uitgedaagd en dat zorgt voor een intrinsieke leermotivatie. Daarnaast worden leerkrachten door de leermiddelen gestimuleerd en dat zorgt voor een verbeterde leersituatie.

Iedereen weet dat de kwaliteit van het basisonderwijs in ontwikkelingslanden achterloopt. Slechts weinigen genieten onderwijs op kwalitatief goede  scholen. Het merendeel van de kinderen mist daardoor kansen en mogelijkheden om zich te ontwikkelen, keuzes te maken en een beter perspectief te creëren voor het leven. Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs is dan ook noodzakelijk om kinderen meer  kansen en mogelijkheden te bieden. Stichting ABacus zet zich in voor de ontwikkeling en productie van leermaterialen en de introductie in het onderwijs, vooralsnog met name voor het AMO programma in Ghana.

Stichting ABaCus is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn daarom aftrekbaar van de belasting.

Projecten

We werken aan verschillende onderwijsprojecten

Stichting ABaCus

Wie we zijn en wat we doen

Doe je mee?

Ontdek hoe je kunt helpen!
Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Updates van het werk van Stichting ABaCus