U zult het vast al geconcludeerd hebben:  Stichting ABaCus heeft  de PARTIN Prijs van €1500 niet gewonnen. Helaas, maar genomineerd zijn was ook al een hele eer en bij het bedenken van een onderwerp voor ons verhaal was het leuk om nu eens niet de leermiddelen of kinderen als uitgangspunt van een tekst te nemen, maar Kwaku die al zoveel jaren trouw de productie van de leermiddelen voor AMO realiseert, samen met zijn medewerkers.

winnerOnze hartelijke felicitaties voor ‘En Classe’ die met hun verhaal de PARTIN Prijs won. ‘En Classe’ is  een stichting die de bouw van scholen in Kinshasa (Congo) initieert en begeleidt en gericht is op verbetering van het onderwijs.  Het verhaal  belicht de werkzaamheden van Ross de schilder en bouwer van de scholen voor  ‘En Classe’.  Een mooi en beeldend beschreven verhaal.

Treffend zijn de overeenkomsten met Stichting ABaCus: gericht op verbetering van het  onderwijs in een  Afrikaans land  en beschreven vanuit een  lokale hoofdpersoon.

Met twee personen vanuit Stichting ABaCus bezochten wij de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag van PARTIN op 3 december jl.  Het is altijd weer een verrassing om zoveel andere vrijwilligers  te ontmoeten die ook  met veel inzet en enthousiasme gericht zijn op het welzijn van de ander.

In  de plenaire inleidingen werd  o.a. aandacht besteed aan het belang van de erkenningsregeling door het CBF, internationale overboekingen, fondsenwerving,  wetenschappelijk onderzoek naar particuliere initiatieven.  En een waardevolle bijdrage aan het eind van een toch wel lange dag van www.worldsbestnews.nl , waarin de vooruitgang op terreinen van armoede, honger, ernstige zieketen getoond werd. Een opsteker voor al die keren dat je denkt dat ‘het’ toch nooit zal lukken.

In de ochtend en in de middag kon deelgenomen worden aan twee van de twaalf aangeboden workshops. Rik bezocht de workshop over aandachtspunten bij onderwijsprojecten en  die over internationale overboekingen  – kan dit met minder bankkosten?

MarjetMarjet  nam deel aan de bijeenkomst over duurzaamheid van je project met aspecten als initiatief, capaciteit, relatie, afstemming, afspraken en derg.  En de workshop over risico’s die een project kan lopen. Variërend van het uitbreken van bijv. een ebola-epidemie, natuurgeweld, diefstal. Hoe je deze kunt verminderen, accepteren, uitsluiten  of door verzekeringen af te sluiten kunt overdragen. Een workshop vanuit  een duidelijk juridisch perspectief.

Een waardevolle  en ook gezellige dag, met een goed verzorgde lunch, waarmee we ons profijt hopen te doen bij Stichting ABaCus en het AMO Programme.