Eind 2015 verwachten we dat AMO Programme naar Abepotia zal verhuizen en dat betekent voor de Stichting AbaCus dat we nog volop bezig zullen zijn met het werven van fondsen en adviseren van de bouwcommissie. Het benaderen van scholen en het geven van voorlichting zal ook komend jaar weer een uitdaging worden.
In dit jaarplan staat omschreven welke doelstellingen stichting ABaCus voor zichzelf als bestuur en voor de werkgroepen heeft geformuleerd.

jaarplan Stichting ABaCus 2015