%

Voortgang nieuwbouw

Bouwen aan kwalitatief beter onderwijs in Ghana

Het AMO Programme werkt al meer dan 10 jaar aan uitdagende leeromgevingen in het onderwijs in Ghana. Op de huidige locatie heeft AMO Programme geen mogelijkheden voor schaalvergroting van de productie. Daar tegenover staat dat de afzet van materialen in de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Om schaalvergroting te realiseren is AMO Programme samen met Stichting ABaCus vanaf 2010 begonnen met het realiseren van een nieuwbouwproject. Dit nieuwbouwproject heeft tot doel een schaalvergroting van de productie en het efficiënter maken van het productieproces waardoor een volledig dekkende exploitatie gerealiseerd kan worden.

Modelscholen en trainingen

Modelscholen en trainingen

Voor de verdere ontwikkeling van het AMO Programma en haar bijdrage tot onderwijsverbetering in Ghana zijn de AMO-Modelscholen van essentieel belang. Met een totaal van 25 modelscholen zijn nu in elke regio een of meerdere modelscholen werkzaam. Via deze modelscholen...

Lees meer