Insert Tray

Shape posting box

Sandpaper Letters

Gate Ball

Addition Machine

Fruit Tree

AMO Programme

AMO LOGOAMO streeft er naar de kwaliteit van educatie te verbeteren door lesmaterialen te ontwikkelen en verspreiden. Vooral voor kinderen is spelenderwijs leren effectief. Door te puzzelen, bouwen, identificeren, combineren en rangschikken leggen kinderen de basis voor rekenen, taal, creativiteit, probleemoplossing en morele waarden.

 

 

Website AMO Programme

Een overzicht van de lesmaterialen die door AMO Programme worden geproduceerd vindt u op de website van AMO Programme.

 

Folder AMO Programme

In de folder leest u meer over AMO Programme

AMO

De nieuwe werkplaats van AMO Programme

Het AMO Programme richt zich op de volgende functies:

 • Productie van educatieve materialen.
  De leermiddelen worden gemaakt van duurzame en lokale materialen met als doel:
  >  herkenbaarheid van deze materialen voor de leerlingen;
  >  inschakeling van lokale middenstand /industrieën.
  Bij de leermiddelen is een duidelijke handleiding met meerdere toepassingen. In samenwerking met ‘vocational schools’ (vakopleidingen) worden stageplekken ingenomen in de productie. Hiermee vervult AMO een maatschappelijke taak. In 2007 zijn 1096 leermiddelen direct verkocht aan scholen en 1120 leermiddelen via sponsoring.
 • Training aan leerkrachten in het gebruik van AMO producten in de lessen
  In de lerarenopleidingen wordt geen of weinig aandacht besteed aan het werken met leermiddelen. AMO biedt leerkrachten zowel her-, bij- en nascholing d.m.v. een- of meerdaagse workshops. Verder is er een intensieve samenwerking met de Teacher Training Colleges voor introductie bij studenten en zijn er projecten gestart om studenten tijdens hun stages gebruik te laten maken van de materialen. In 2007 zijn 140 leerkrachten op locatie getraind.
 • Marketing en PR.
  Het AMO Programme brengt haar producten zelf op de markt. In West Afrika vraagt het extra inspanning om bekendheid te geven aan deze producten.

 Onderzoek naar gebruik van educatieve materialen.

Naast de contacten met Teachers Training Colleges is verder onderzoek nodig naar duurzaamheid, en effectiviteit. Samenwerking met universiteiten heeft het AMO Programme voor ogen. De eerste contacten met de universiteit voor Educatie (Cape Coast) zijn daarvoor gelegd.

Modelscholen

AMO programme heeft 10 modelscholen geselecteerd; in elke regio één school. Deze scholen staan -zoals de naam het zegt – model voor andere scholen. Elke modelschool heeft een brede selectie van lesmaterialen ontvangen. De leraren van de scholen hebben een training gevolgd. De meest recente training werd gehouden in Abetifi, waarbij negen van de tien modelscholen vertegenwoordigd waren. Het programma nam twee dagen in beslag. Na een introductie van de lesmaterialen, moesten de leerkrachten zelf lessen gaan bedenken bij de materialen. Tussendoor werden er veel energizers gedaan en iedereen klapte voor elkaar. Voor de meeste meesters en juffen is het werken met lesmaterialen nieuw, het is voor hen echt een eyeopener! Gelukkig is er bij elk lesmateriaal een handleiding die de leerkrachten helpt om ze goed toe te passen in hun lessen.

LisanNu de (meeste) modelscholen voorzien zijn van de materialen en ze ook training hebben gehad, wordt er van hen verwacht dat ze de materialen op een goede manier gebruiken en uiteraard dat ze reclame maken voor AMO. Inmiddels heb ik vier scholen bezocht om te observeren, waarbij ik heb gekeken naar het gebruik van de lesmaterialen, of de kinderen weten hoe de materialen werken en de opslag van de materialen. Daarbij heb ik tips kunnen geven over het gebruik. Ook heb ik de leerkrachten geïnterviewd.
Tot zoverre kan geconcludeerd worden dat er goede en ook minder goede modelscholen zijn. Bij de scholen waar de lesmaterialen weinig of niet goed worden gebruikt, proberen de leerkrachten je naar de mond praten. Gelukkig heb ik ook een aantal hele goede modelscholen gezien die goed met de leermaterialen werken en daardoor zeer veelbelovend zijn voor de toekomst..!

Lisanne – vrijwilliger AMO Programme, Abetifi Ghana (december 2013)

AMO Programme - improving quality of education since 1995

 

 

Neem een kijkje