AMO Programme heeft in de laatste jaren een netwerk van 19 modelscholen in Ghana ontwikkeld en voorzien van AMO-leermaterialen. Deze modelscholen zijn te vinden in alle regio’s van Ghana.

Leerkrachten zijn enthousiast en leerlingen nog meer… Hoog tijd om met deze modelscholen een nieuwe fase in te gaan en nog meer kwaliteit in het onderwijs te brengen.

ABaCus en AMO Programme starten een nieuw project!

Het plan is om leerkrachten vanuit Nederland te mobiliseren om de kwaliteit van het onderwijs een boost te geven. Dit gaat als volgt: individuele leerkrachten uit Nederland worden op een vrijwillige basis een aantal maanden verbonden aan een modelschool. In die maanden deelt de Nederlandse leerkracht haar/zijn expertise in het werken met leermaterialen. Het samen optrekken met Ghanese leerkrachten in hun dagelijkse lespraktijk en het aanbieden van mogelijkheden voor gebruik van leermiddelen in de klas zal als een geweldige stimulans voor het gebruik van deze methodieken door Ghanese leerkrachten worden ervaren. Het enthousiasme dat dit ter wege brengt, zal omgekeerd door Nederlandse leerkrachten als stimulans worden ervaren en meegenomen naar eigen onderwijspraktijken.

Bedoeling is dat alle 19 modelscholen een uitgebreide praktijkondersteuning zullen krijgen. Hiervoor is een driejarenplan opgesteld. De begeleiding, training en coaching zal door Joa en Henk Bosch in Ghana worden gedaan, want zij wonen en werken daar weer voor een aantal jaren.

Rabobank Foundation ondersteunt dit belangrijk initiatief!

De Rabobank Foundation ondersteunt alles rond organisatie en begeleiding. Denk daarbij aan begeleiding en training van de vrijwilligers, bijeenkomsten met ouders en leerkrachten, vervoers- en logistieke kosten. Het AMO Programme en Stichting ABaCus zijn enthousiast over deze ondersteuning, want nu kan het plan werkelijk worden uitgevoerd.

De eerste stap hiervoor: onderwijzers en Pabo studenten attenderen op deze enorme uitdaging om hun onderwijs horizon te vergroten en de geweldige ervaring om hun beroep voor een periode in een heel andere context uit te oefenen. U kunt hierin meedoen door onderwijzers in uw omgeving hierop te wijzen. De vacature is hier terug te vinden.