Op de website van Het Brandpunt in Amersfoort wordt een prachtig initiatief beschreven. De kijk-, luister- en doe suggesties die het project aanreikt vormen een waardevolle aanvulling op de verschillende activiteiten die door de gemeenschap ontplooid worden.

In de oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt is oktober 2018 het  gemeenschapsproject Ghana Vice Versa van start gegaan. De gemeenschap wil vanuit haar gelovige inspiratie een heen en weer beweging op gang te brengen tussen Ghana en Nederland. Drie jaar lang zullen allerlei activiteiten in en vanuit de geloofsgemeenschap plaatsvinden. Het project sluit thematisch aan bij de door de Verenigde Naties opgestelde duurzame ontwikkelingsdoelen.

De geloofsgemeenschap verbindt zich met twee Ghanese ontwikkelingsprojecten: het PAS Boerinnenproject en het AMO Educational Programme. Ze doet dat door samen te werken met Nederlandse partnerorganisaties: Kerk in Actie en Stichting ABaCus. Enerzijds zamelt ze geld in voor beide projecten. Anderzijds wil ze leren van de manieren waarop de bij de projecten betrokken mensen  leven, werken en geloven. Vandaar Ghana vice versa!

Meer informatie over het project Ghana Vice Versa van de oecumenische geloofsgemeenschap vindt u in de projectfolder.

PAS BOERINNENPROJECT

In Noord-Ghana verzamelen vrouwen kariténoten. Ze verwerken de noten tot shea butter, een verzorgingsproduct. Met de opbrengst uit de verkoop kunnen de boerinnen in hun levensonderhoud voorzien. De Presbyterian Agricultural Services (PAS) biedt de lokale bevolking in Noord-Ghana hulp, onder andere aan het boerinnenproject. In totaal steunt PAS 50 coöperaties. Steeds meer coöperaties slagen erin winstgevend te zijn waardoor ze zelfstandig verder kunnen.

AMO PROGRAMME

Het basisonderwijs in Ghana is verplicht en vrij toegankelijk. Het land telt ruim 12.000 basisscholen. De scholen beschikken echter nauwelijks over leer- materialen. Dit leidt tot eenzijdig klassikaal onderwijs.

AMO is de afkorting van ‘agodi ma osuahu’. In het  Nederlands  betekent dit  ‘al spelende ervaring opdoen’.

Het AMO Programme maakt in een werkplaats kleurrijke leermaterialen van lokaal gekapt hout. Daardoor kunnen jonge kinderen zich basisvaardigheden op een actieve manier eigen maken. Sinds de ingebruikname van een nieuwe werkplaats in Abetifi is schaalvergroting mogelijk. Naast leermaterialen wordt nu ook schoolmeubilair gemaakt.

 

KIJK-, LEES-, LUISTER- EN DOE-SUGGESTIES

 • Je kunt zelf geld doneren en/of inzamelen voor het project Ghana Vice Versa. Bijvoorbeeld bij een jubileum, verjaardag of bruiloft. Geld kunt u overmaken naar bankrekening NL34 RABO 0123 0518 00 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort Noord o.v.v. ‘Project Ghana Vice Versa’. Donaties aan het project zijn fiscaal aftrekbaar!
 • Neem in je voorbeden de Ghanese ontwikkelingsprojecten op.
 • Lees het boek Dof Goud van Gijs van der Ham over de historische betrekkingen van Nederland en Ghana in de periode 1593 tot 1872.
 • Bekijk op het internet video’s over het leven in Ghana. Bijvoorbeeld de VPRO documenaires:
 • Beluister de podcast over de activiteiten van Tony Chocolony’s in Ghana: (http://www.eindbazen.nl/podcast/ynzo-van-zanten/)
 • Lees een (historische) roman van een Ghanese auteur of één die zich afspeelt in Ghana. Bijvoorbeeld:
  • Yaa Gyasi, De weg naar huis
  • Ama Ata Aidoo, Keuzes
  • Kofi Awoonor, Komt de reiziger weerom
  • Lawrence Hill: Het negerboek
  • Stanley Meisler, Kofi Annan: een leven in het teken van vrede
  • Taiye Selase, Ghana ga weg
  • Arthur Japin,De zwarte met het witte hart
 • Lees een reisboek en laat je inspireren door het hedendaagse mooie en veelzijdige Ghana. Bijvoorbeeld: Ada Rosman-Kleinjan: Ghana…een reis op het ritme van de drums.