Over ABaCus

Development in Education

Over ABaCus

Stichting ABacus zet zich in voor de ontwikkeling en productie van leermaterialen en de introductie in het onderwijs in alle locale contexten van Afrika. Stichting ABaCus is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn daarom aftrekbaar van de belasting.

In onderstaande tabs vindt u meer informatie over de stichting.

De geschiedenis van Stichting ABaCus

Ontstaan en activiteiten van het AMO Programme in Ghana

In 1995 is een aantal betrokken mensen gaan nadenken over de behoeften van kinderen in het onderwijs in Ghana. Een uitgebreid regionaal onderzoek is gedaan en dit bevestigde het vermoeden van het gebrek aan onderwijsleermiddelen als een significante tekortkoming in het onderwijs. Een werkgroep van vrijwilligers (lokale leerkrachten en expats) ging aan de slag met wat het onderzoek had geïdentificeerd.

In 1997 start het AMO Programme in een eigen werkplaats in Abetifi (Ghana) met 2 productiemedewerkers. Het AMO Programme is in 1998 geregistreerd als Foundation in Ghana. Daarmee is het qua aansturing en uitvoering een onafhankelijke N.G.O.

In 1999 vertrekken de betrokken expats uit Ghana en het AMO Programme draait zelfstandig door met het lokale bestuur. In 2006 wordt er met het oog op nauwe samenwerking een Memorandum of Understanding gesloten met het Ramseyer Training Centre.

Momenteel heeft het AMO Programme de volgende staf: 1 coördinator en 4 productiemedewerkers. Daarnaast worden er regelmatig tijdelijke arbeidskrachten en stagiaires ingezet.

Ontstaan en activiteiten van de Stichting ABaCus in Nederland

In 2002 wordt in Nederland het steuncomité AMO Programme opgericht.
Het comité had de volgende taken:

 • adviseren op onderwijskundig en management terrein. Via het steuncomité hebben 3 studenten opleidingskunde van de HAN 5 maanden stage gelopen. Zij hebben trainingen ontwikkeld en de handleidingen bij de leermiddelen geschreven.
 • ondersteunen in de PR en Marketing. Via het steuncomité zijn 2 Nederlandse vrijwilligers voor 3 maanden in Ghana geweest. Zij hebben prachtig foldermateriaal ontworpen en eerste aanzetten tot marketing gegeven.
 • zoeken naar sponsors.
  Dit doet zij door informatie te geven en acties op scholen te ondersteunen, organisaties aan te schrijven en op beurzen te staan

In 2006 is het ondersteuningscomité van AMO overgegaan in de Stichting ABaCus.

 1. In de eerste plaats voor de fondswerving. Een stichting kan meer financiële ondersteuning krijgen dan een comité.
 2. In de tweede plaats om uit te kunnen breiden naar Afrika. AMO is verbonden aan Ghana, terwijl Stichting ABaCus de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Afrika voor ogen heeft.

Missie en visie van Stichting ABaCus

Missie

De stichting ABaCus stelt zich ten doel:

 • het bevorderen en faciliteren van kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Afrika;
 • het onder de aandacht brengen van onderwijs in Afrika;

ABaCus doet dit door:

 • stimuleren van initiatieven voor de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Afrika;
 • bijdragen aan en organiseren van bijeenkomsten hierover;
 • aangaan van samenwerkingsverbanden met hen die zich inzetten voor het onderwijs in Afrika;
 • ondersteunen en organiseren van acties en activiteiten voor het onderwijs in Afrika;
 • onder de aandacht brengen van het onderwijs in Afrika via de media;

Visie

Het algemene basisonderwijs staat voor het aanbieden van opvoeding en educatie voor met name  het jonge kind. De kwaliteit van het algemene basisonderwijs loopt in ontwikkelingslanden, achter. Slechts weinigen genieten onderwijs op kwalitatief betere en particuliere scholen. Daarmee mist het merendeel van de kinderen kansen en mogelijkheden om te ontwikkelen, keuzes te maken en een beter perspectief te creëren voor het leven. Om  kinderen meer kansen en mogelijkheden te bieden is verbetering van de kwaliteit van het onderwijs dan ook noodzakelijk. Het kernpunt voor het AMO Programme en de stichting ABaCus is om een voortdurende verbinding te maken tussen kwalitatief onderwijs en het stimulerende leereffect van leermiddelen.

Stichting ABaCus heeft de plannen voor het komende jaar in een werkplan gezet:

Jaarplan Stichting ABaCus 2020

De ambities

Stichting ABaCus wil een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van onderwijs in Afrika op basis van ‘local, local and local’: local materials, local governance, local people.

Dat doet ze door:

a.    het bevorderen en faciliteren van kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Afrika.

b.    het onder de aandacht brengen van onderwijsmaterialen in Afrika.

Door verder te kijken dan Ghana kunnen ook andere landen profiteren van het concept van AMO: de ontworpen leermiddelen, de daarbij behorende handleidingen met toepassingen en de opzet voor de trainingen van leerkrachten. Belangrijk is dat er altijd een lokale betrouwbare counterpart de initiatieven neemt, welke door ABaCus ondersteund kunnen worden.  

Toekomst van het AMO Programme

1. Het AMO Programme legt contacten met lokale en internationale NGO’s, voor samenwerking en sponsoring.

2. De contacten met de Ghana Education Service wordt tot duurzame samenwerking uitgediept (verdere schoolbegeleiding) en verbreed naar andere regio’s.

3. Het onderzoek naar het gebruik van de leermiddelen zal zijn beslag moeten krijgen. Het onderzoek richt zich op: bruikbaarheid, doelmatigheid en effectiviteit. Hierbij is samenwerking met universiteiten en hogescholen in Ghana (Techniek, Pedagogiek) van enorm belang.

4. De huidige werkplaats voldoet niet meer. De werkplaats is te klein voor verdere uitbreiding en verder kan de fundering de zware machines niet aan. Wanneer de middelen beschikbaar zijn, wordt een nieuwe werkplaats gebouwd. Men heeft al een nieuwe en grotere locatie geregeld.

Algemene gegevens Stichting ABaCus

Naam: Stichting ABaCus De stichting ABaCus stelt zich ten doel:

 • het bevorderen en faciliteren van kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Afrika;
 • het onder de aandacht brengen van onderwijs in Afrika;

Contactgegevens:

Adres: Veenslagen 40, 3825 RV, Amersfoort

Web: http://www.stichtingabacus.nl

Triodos bank:    NL59 TRIO 0390 9322 56

RSIN/fiscaalnummer: 816983744

Kamer van Koophandel nr: 32117964

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur van Stichting ABacus bestaat uit 7 mensen, die allen hun taak vrijwillig uitvoeren, zij doen dit op basis van een onkostenvergoeding:

 • Voorzitter: Rik Oosterbaan
 • Secretaris: Bert van den Akker
 • Penningmeester: Ad Verstraete
 • Overige bestuursleden: Dirkjan van den Berg, Marjet de Haan, Jeannette Zinger

Stichting ABaCus beschrijft in het Jaarverslag 2019 Stichting ABaCus de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording van het afgelopen jaar.