Aangenaam, het bestuur van Stichting ABaCus

Bestuursleden

Het bestuur van Stichting ABacus bestaat uit 7 enthousiaste en toegewijde mensen, die allen hun taak vrijwillig uitvoeren. Zij doen dit op basis van een onkostenvergoeding:

  • Voorzitter: Rik Oosterbaan
  • Secretaris: Bert van den Akker
  • Penningmeester: Ad Verstraete
  • Overige bestuursleden: Dirkjan van den Berg, Marjet de Haan, Jeannette Zinger
Dirkjan

Dirkjan

Als docent zie ik dagelijks de meerwaarde van verschillende soorten leermiddelen in het onderwijs. Dit begint in de meest primaire vorm in het basisonderwijs en waar mogelijk eerder in het peuter en kleuteronderwijs. Tijdens negen maanden vrijwilligerswerk bij het AMO-Programme in Ghanaheb ik ingezien dat leermaterialen niet overal vanzelfsprekend zijn en dat inzet nodig is om ervoor te zorgen dat leermaterialen geïmplementeerd worden in het onderwijs. Bij thuiskomst heb ik dan ook niet getwijfeld om me te blijven inzetten hiervoor. Binnen Stichting ABaCus zet ik me voornamelijk in voor het nieuwbouwproject. In het dagelijks leven sta ik voor de klas als docent geschiedenis middelbaar onderwijs.

Jeannette

Jeannette

Sinds november 2008 ben ik bestuurslid van ABaCus en zit ik in de werkgroep-PR, enthousiast geworden door Joa en Henk. In 2010 zijn wij samen met onze gezinnen naar Ghana geweest en heb ik met mijn gezin zelf kunnen ervaren hoe het onderwijs in Ghana positief kan veranderen, door het inzetten van educatieve leermiddelen, zoals ze gemaakt worden door het Amo-programm. Wij hebben in de werkplaats in Abetifi geholpen we hebben scholen bezocht, het was een onmisbare ervaring. Ghana heeft bij ons een warm plekje gekregen. Fijn om te hebben mogen zien waar wij ons steentje aan bijdragen vanuit Nederland! Als grafisch vormgeefster heb ik mij kunnen in zetten in het ontwikkelen van de huisstijl van ABaCus verder verzorg ik o.a. de nieuwsbrief, brochures en verdere vormgeefzaken.

Bert

Bert

secretatis

Na een ontmoetings en inspiratiereis naar Ghana, onder de bezielende leiding van Henk en Joa, heb ik zelf de activiteiten van het AMO programme mogen bekijken. De leermiddelen die ze maken en hoe deze gebruikt worden op de scholen sprak mij zeer aan. Door mijn werk in een internationale omgeving zie ik vaak persoonlijk hoe kleine zaken, zoals verbeterd onderwijsmateriaal een belangrijke stap kan zijn voor de ontwikkeling van kinderen in landen als Ghana.
Het enthousiasme waarmee de werknemers en bestuur van zowel het AMO programme als de stichting ABaCus  bezig zijn om het onderwijs te verbeteren, inspireert mij om daar een steentje aan bij te dragen.

Ad

Ad

Penningmeester

Als vader van 2 dochter weet ik hoe belangrijk het is dat er goed onderwijs is. In Nederland hebben wij het voorrecht dat dat hier voorhanden is.

Dat is niet overal het geval. Via mijn buurman Ed kwam ik in aanraking met AbaCus. Het feit dat AbaCus zich inzet voor betere scholen sprak mij zeer aan. En toen ik gevraagd werd of ik mij wilde inzetten voor AbaCus heb ik hier zonder aarzelen ja opgezegd.

Vanuit mijn vakgebied, ik ben controller bij een financiële instelling, breng ik expertise in op het financiële vlak. Met de bedoeling AbaCus te ondersteunen in haar doelstelling  het bevorderen en faciliteren van kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Afrika. Zodat er op meer plaatsen goed onderwijs is en kinderen zich nog beter kunnen ontwikkelen.

Marjet

Marjet

‘Agodi Ma Osuahu’ – lerend spelen en spelend leren.

Voor alle kinderen ter wereld gaat deze wijsheid op. Dat heb ik  gezien in alle jaren dat ik in verschillende functies in het Nederlandse onderwijs gewerkt heb:  door zelf actief leerervaringen op te doen en van daaruit inzicht en kennis op te bouwen, wordt onderwijs effectief (en vooral ook leuker). Vanuit ABaCus  en het AMO Programma  wil ik mijn kennis en ervaring inzetten om een bijdrage te leveren aan het onderwijs in Ghana.  Dit doe ik met name in de werkgroep Onderwijsondersteuning.

Rik

Rik

Voorzitter

Sinds eind 2016 ben ik voorzitter van Stichting ABaCus.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam in de wereld van de bouw.

In de tachtiger jaren was de werkgelegenheid in de bouw slecht en in die tijd heb ik vanuit SNV (Stichting Nederlandse Vrijwilligers) een drietal jaren in Benin gewerkt. Mijn bezigheid daar was om samen met lokale mensen waterputten te graven. Het verblijf in West-Afrika heb ik als heel positief ervaren; de hartelijkheid en gastvrijheid van de mensen en het kennismaken met andere levenswijzen en gewoontes.

Na ook nog een aantal jaren als ontwikkelingswerker in Bangladesh gewerkt te hebben, werk ik nu in Nederland. West- Afrika heeft in mijn hart altijd een warm plekje gehouden. In de kerkelijke gemeenschap van Het Brandpunt in Amersfoort heb ik Henk en Joa Bosch leren kennen, hun verhalen gehoord, goede gesprekken gevoerd. Met partner en zoon ging ik in 2015 mee  met de reis naar Ghana die Joa en Henk Bosch organiseerden en begeleidden. Daar maakten we ook nader kennis met het AMO Programme.

Mensen in Ghana roepen positieve gevoelens in me op; hun gezelligheid doet me goed. Daar wil ik energie in stoppen. Ik wil als voorzitter van Stichting ABaCus mijn steentje bijdragen.