Ook dit jaar organiseert PARTIN,  de organisatie waarin particuliere initiatieven met betrekking tot kleine goede doelen de krachten bundelen, weer een verhalenwedstrijd. Stichting ABaCus is ook lid van deze organisatie. Natuurlijk laten we deze kans niet voorbij gaan om een verhaal  waarin het mooie werk van het AMO Programme en ABaCus verteld wordt, op hun site te plaatsen.

U kunt het verhaal lezen op de site van kleine goede doelen via onderstaande link http://www.kleinegoededoelen.nl/verhaal/spelend-leren-lerend-spelend/ .

Maar we plaatsen het verhaal hierbij ook op onze eigen site.

Spelend leren, lerend spelen

“Hoe krijg ik dat blokje in die doos?”

Samen draaien Padjo en Afua aan de kubus en proberen de verschillende vormen op de openingen uit. Al manipulerend ontdekken zij de overeenkomst tussen de vormen en het gat in de kubus. De leerkracht laat ze experimenteren  en het zelf ontdekken.   Die eigen ontdekking is waardevol, daar leren ze van. De leerkracht loopt rond, zij reikt tijdens het contact met de kinderen de namen van de vormen aan: driehoek, cirkel, vierkant. Even later hoor je Padjo tegen Afua zeggen: “Ik denk dat de driehoek in dit gat past.” Spelenderwijs een nieuw woord geleerd.

Dit proces is waar AMO voor staat: spelend leren, lerend spelen. AMO is de afkorting van ‘Agodi Ma Osuahu’ oftewel leren door te spelen. AMO is een Ghanese stichting, een onafhankelijke ngo, die verbetering van het onderwijs in Ghana nastreeft door kinderen actiever in het leerproces te betrekken. AMO doet dit door van lokaal hout leermiddelen te maken en leerkrachten te trainen in het inzetten van deze materialen in het leerproces.

In de werkplaats van AMO worden een twintigtal prachtige leermiddelen gemaakt. Op de website www.amoprogramme.org zijn ze te bekijken en is meer informatie te vinden.

Er is nog een lange weg te gaan: de schoolcultuur is veelal gericht op klassikaal onderwijs, waarbij voor- en nazeggen een belangrijke leervorm is. Veel scholen hebben niet de financiële middelen om de leermiddelen aan te schaffen. In elke regio in Ghana is inmiddels één school waar de leermiddelen van AMO geïntroduceerd zijn en waar leerkrachten en leerlingen hiermee kunnen werken. Dit zijn de zogenaamde modelscholen en met behulp van de trainings-unit van AMO hoopt men ‘actief leren’ te verspreiden. Voor de bezoekende leerkrachten is het een eye-opener om te ervaren met hoeveel plezier kinderen en leerkrachten in de modelscholen met de materialen spelen/leren.

In Nederland is Stichting ABaCus de partner van het AMO Programma. Met enthousiasme en vertrouwen werken de leden van beide organisaties samen aan de droom van actiever, effectiever en leuker onderwijs. Naast regelmatig overleg, advisering en het werven van financiële middelen (bijvoorbeeld voor het inrichten van een modelschool) ziet ABaCus het ook als haar taak om mensen in Nederland te informeren over het onderwijs in Ghana (zie www.stichtingabacus.nl )

Onlangs is in Abepotia een nieuwe werkplaats, annex trainingsruimte geopend. Dit is een grote stap voorwaarts voor AMO met nieuwe uitdagingen voor productie, training en marketing.