Het einde van het jaar 2018 nadert met rasse schreden.

Het AMO Programma in Ghana en Stichting ABaCus in Nederland kijken terug op een mooi jaar.

Het productieproces  in de werkplaats in Abepotia verloopt voorspoedig. Zo zijn er dit schooljaar weer een aantal nieuwe modelscholen in Ghana voorzien van leermiddelen, maar komen er ook steeds meer bestellingen uit Ghana zelf. Dit jaar deelden drie ervaren Nederlandse leerkrachten als vrijwilliger hun ervaring en kennis met hun collega’s op de modelscholen in Ghana. Een wederzijds enthousiasmerend en inspirerend gebeuren.

Het is heel fijn dat Joa en Henk Bosch nu in Ghana wonen en veel processen kunnen begeleiden. Daar zijn we als Stichting ABaCus heel blij mee.

Maar ook heel blij zijn we met alle bijdragen in Nederland: de financiële bijdrage van trouwe donateurs, de collectes die in meerdere kerken gehouden zijn, de opbrengst van de Kinder Woord Dienst van ‘Het Brandpunt’ in Amersfoort.

De enthousiaste verhalen van de leerkrachten die in Ghana waren, de ervaringen van Henk en Joa, de enthousiaste reacties uit Ghana, allemaal goede impulsen om met energie en vertrouwen samen verder te werken aan het verbeteren van het onderwijs voor kinderen in Ghana.

We willen u allemaal heel hartelijk bedanken voor uw bijdrage, in welke vorm ook.

Van harte wensen we een ieder gezegende Kerstdagen en een voorspoedig nieuw jaar.

Bestuur Stichting ABaCus

(* afbeelding van Lukandwa Dominic)