Wat is het op 28 juli een feestelijke drukte op de het veld voor de nieuwe werkplaats van het AMO Programme in Abepotia. Na jaren van voorbereidingen, zowel in Ghana als in Nederland, is nu het moment aangebroken dat het nieuwe onderkomen van AMO officieel geopend kan worden. Niet alleen een prachtige werkplaats met uitbreiding van professionele houtbewerkingsmachines, maar ook een mooie ruimte om leerkrachten te trainen, een kantoor, ontvangsthal en keuken. AMO kan zijn missie ‘ Agodo Ma Osuahu’ (Spelend leren, lerend spelen) vanuit dit nieuwe gebouw optimaal realiseren in de komende jaren. De naam op de plaquette die tijdens de opening onthuld wordt, geeft dit aan:

“Educational Resource and Learning Centre”

Plakaat

De feestelijke opening wordt door veel gasten en bezoekers bijgewoond: traditionele hoogwaardigheidsbekleders, vertegenwoordigers uit politiek en onderwijs, kerkmensen, ouders, studenten, jongeren en kinderen. Vanuit Stichting Abacus en Impulsis is Henk Bosch aanwezig met twee broers Aart en Martin. Dit drietal heeft in de afgelopen jaren de houtbewerkingsmachines en andere materialen voor de werkplaats in Nederland gezocht, gevonden, ingekocht en verscheept.

De ‘echte’ opening van het gebouw wordt vooraf gegaan door een bijeenkomst waarin door meerdere sprekers het belang van goed onderwijs, waarin kinderen optimaal actief betrokken zijn, onderstrepen. Hun aanwezigheid en bijdragen bij deze gebeurtenis bevestigt de drijfveer en het draagvlak van het AMO Programme.

Enkele namen:

  • Mr. Rahman, directeur van ActionAid Ghana. Deze wereldwijde organisatie is o.a. gericht op goed onderwijs aan kinderen om op deze manier armoede en onrechtvaardigheid te bestrijden. Mr. Rahman ging in zijn speech in op het belang van kindgericht onderwijs. Het kind centraal stellen heeft veel consequenties voor het onderwijs en het AMO Programme draagt daartoe enorm bij. Het AMO Programme voorzag via ActionAid in het afgelopen jaar een groot aantal scholen in Noord-Ghana van leermiddelen en training met betrekking tot de inzet hiervan in het onderwijs. ActionAid wil ook in de toekomst samenwerken met AMO.
  • Mrs. Jackson was de dagvoorzitter van het ‘symposium’ gedeelte van de opening. Zij is directeur van het Jackson College of Education in Kumasi, waar leerkrachten voor het basisonderwijs opgeleid worden. Ook dit instituut zal met AMO samenwerken. Mrs. Jackson zal ook toetreden tot de Board (bestuur) van AMO.
  • Nana Effah Opinam III, de chief van het district Kwahu Obomeng waaronder Abepotia valt. Met zijn aanwezigheid geeft hij aan dat de inzet van het AMO Programme door de gemeenschap gezien en gedragen wordt. In zijn toespraak benadrukt hij het belang van het samenwerken met AMO. Hij verricht de officiële opening van het gebouw.
  • Henk Bosch, de ‘oervader’ van het AMO Programme, illustreert met de vormenkubus de ontwikkeling van AMO. Het maken van dit product is in de loop der jaren veranderd en geprofessionaliseerd in de verschillende fasen van het programma. Elke fase kende zo zijn problemen en moeiten. Het is als de groei van een kreeft die bij het groter worden haar schild moet afgooien om te kunnen doorgroeien. Vergelijkbaar is dat met het AMO Programme: wil het groter worden dan zullen er keuzen gemaakt moeten worden. Daarbij zullen hobbels niet onontkoombaar zijn, maar door deze te nemen komt AMO verder en zal het zijn doel bereiken.

Naast al deze prachtige toespraken zorgen de leerlingen van de basisschool en de Junior High School voor de luchtige en vrolijke noten. Zij zingen, dragen een gedicht voor en laten in toneelstukjes zien hoe goed onderwijs aan een kind een positieve invloed heeft, niet alleen op de leerling zelf, maar op het hele gezin.

En natuurlijk worden de mannen die al die prachtige leermiddelen maken in het zonnetje gezet: Kwaku Kapito, de manager van de werkplaats, en zijn medewerkers Daniel, Michael, Percy, Frimpong, Isaac en oud-medewerker Joy. Naast de productie van leermiddelen hebben zij de laatste maanden ook overuren gemaakt om alles op tijd voor de opening klaar te krijgen: o.a. het installeren van de machines, het verven van het interieur. Alles ziet er pico bello uit!

De gebroeders Bosch hebben bij Nederlandse bedrijven benodigdheden voor hen losgepeuterd: werkhandschoenen, duimstok, werkkleding, etc. en ook deze worden overhandigd.

En dan eindelijk, na zo’n twee uur mag het nieuwe gebouw betreden worden. De Chief loopt voorop en knipt de linten door, de plaquette wordt onthuld en dan mag iedereen rondkijken in de prachtige ruimtes.

De verschillende vertrekken in het gebouw (werkplaats, trainingsruimte, kantoor, keuken en ontvangsthal) zien er tot in de puntjes verzorgd uit.
De machines staan te glimmen, de leermiddelen liggen uitgestald op kleurige tafels en in mooie kasten. Aan de wanden hangen foto’s van leerlingen die met de AMO materialen bezig zijn. Deze foto’s zijn gemaakt door Padjo Akonnor en door Stichting ABaCus als cadeau voor deze opening mooi groot afgedrukt. Zo krijgen bezoekers een mooi beeld van de concrete inzet van de leermiddelen in de school.

Het hele gebeuren verloopt als een trein. Ook voor de inwendige mens wordt goed gezorgd. Leerlingen van een nabijgelegen catering opleiding voorzien de gasten van een hapje en een drankje, beantwoorden vragen en wijzen de weg. Zij zien er mooi uit in hun prachtige kleding, speciaal voor deze gelegenheid allen gelijk gekleed. Het geheel is een groot feest! Afia Darkwa, lid van het AMO bestuur, ceremoniemeester op deze dag, heeft de organisatie van deze dag tot in de finesses geregeld, alle complimenten voor haar!
Wij kunnen terugblikken op een zeer geslaagde dag!

Dit feestelijke gebeuren markeert een volgende fase voor het AMO Programme met nieuwe uitdagingen:

  • de productie verhogen, een groter afzetgebied realiseren
  • een financieel zelfstandige onderneming worden
  • het onderwijs in Ghana op een hoger peil brengen

AMO heeft zichzelf deze dag goed op de kaart gezet en verzekerd van de samenwerking met belangrijke partners uit verschillende sectoren van de Ghanese samenleving!!

Foot10